Bekämpa liberalismen

Bekämpa liberalismen

Den 7 september 1937. Vi håller på aktiv ideologisk kamp därför att den är vapnet att säkra enhet inom partiet och de revolutionära organisationerna till förmån för vår kamp. Varje kommunist och varje revolutionär bör göra bruk av detta vapen. Men liberalismen förkastar den ideologiska kampen och håller på en principlös fred och ger därmed […]

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Vladimir I. Lenin. December 1900 i Iskra nr 1. Rysk socialdemokrati har upprepade gånger förklarat att det Ryska arbetarpartiets omedelbara politiska uppgift är  att störta självhärskardömet, att uppnå politisk frihet. Detta förkunnades för mer än 15 år sedan av den ryska socialdemokratins representanter – medlemmarna i Gruppen arbetets frigörelse. Det bekräftades för två och ett […]

Är du rädd lille vän? Bra, det är precis vad regeringen vill

Är du rädd lille vän? Bra, det är precis vad regeringen vill

Sverige har kopierat USA:s Homeland Security-upplägg med terrorvarningar som går ut genom medierna. Varningarna graderas enligt en femgradig skala där nivå fem är den högsta. Allmänheten förväntas lystra till detta och vara misstänksam och på alerten. Men bör vi följa SÄPO:s råd eller uppmana folk att förkasta dem? Teorristhotet är skapat av de som varnar […]

Var Jugoslavien ett socialistiskt land?

Var Jugoslavien ett socialistiskt land?

Beskrivningar av det “socialistiska” Jugoslavien förekommer lite här och var. I själva verket mördade Tito kommunisterna och sålde ut landet till USA. Låter det konstigt? Läs här nedan och här. Är Jugoslavien ett socialistiskt land? (26 september 1963) Kommentar (3) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan Detta är […]

Komintern: Förstör det parlamentariska maskineriet som förkroppsligar borgarklassens makt

Komintern: Förstör det parlamentariska maskineriet som förkroppsligar borgarklassens makt

Ett socialistiskt Sverige förutsätter att vi bygger upp råd som kan ersätta det parlamentariska maskineriet. Denna fråga “glöms” ständigt bort. Denna fråga är en inte smålustig kuriosa utan berör grund-teserna för hela den kommunistiska ideologin och det vi inte håller i minnet kommer aldrig att hända. Dags att friska upp minnet lite med citat från […]

Golare har inga polare

Golare har inga polare

Ja det är kanske lite utjatat men det är i alla fall uttryck för en slags folklig heder. Man säljer inte ut sina vänner och kamrater. En revolutionär rörelse får räkna med många “kontaktförsök”. Här nedan finns en del intressant info om detta. En vettig inställning som utkristalliseras är att bestämt  tacka nej till alla […]

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

“För Kinas kommunistiska parti gäller det att lära att tillämpa marxismen-leninismens teori på de särskilda förhållandena i Kina. För de kinesiska kommunisterna, som är en del av den stora kinesiska nationen, en del av dess kött och blod, kan allt prat om marxismen avskilt från Kinas kännetecken endast vara en abstrakt marxism, marxismen i ett […]

Produktionsmedlen i Sverige del 1

Produktionsmedlen i Sverige del 1

Denna blogg har ju inte uppdaterats på ett tag men framöver kommer den uppdateras sporadiskt. Rätt många har åsikter om politik och gör diverse antaganden om det politiska livet i Sverige. Detta görs i nästan alla fall utan att man bekymrar sig över de ekonomiska förhållanden som ligger till grund för de politiska uttrycken. För […]