Bloggarsvensson och den döende “stalinism-maoismen”

Anders Svensson har en blogg som han kallar “Sveriges mest lästa politiska vänsterblogg”. Den har enligt honom 2500 till 3000 läsare om dagen. På sin blogg har han nyligen skrivit raljerande om “maoister” och “stalinister” som han menar håller på att “dö ut”. Om man med “maoister” menar de som försvarar den dengxiaopingistiska trevärldar teorin och som är besatta av frågan om “Sveriges nationellt oberoende” så har han helt rätt. De har under åren blivit allt färre och många av dem är till åren komna. Men det är trots allt bland dessa som man kan finna vettiga ståndpunkter i utrikespolitiska frågor i Sverige.

Problemet med Anders Svensson är bl.a. att han förespråkar en politik som i praktiken innebär försoning med bourgeoisien både på inrikesplanet OCH utrikesplanet. Trevärldar-folket tenderar “bara” att ha den ena sjukan. Svenssons har köpt liberalernas demokratisnack och hans försvarar den borgerliga diktaturen i Sverige likväl som han ofta direkt eller indirekt försvarar den imperialistiska bourgeoisiens krigsäventyr under “demokratins” fanor.

Svensson talar om att en viss politisk riktning kommer att “dö ut”. Vi är rädda att han kommer bli besviken, marxismen kommer inte att “dö ut”, den är historiskt sett ett nytt fenomen och en frisk fläkt jämfört med den gamla liberala soppa som Svensson kommer dragandes med. Hans utläggningar om en över klasserna stående allmän “demokrati” för alla är inget annat än klassisk gammal liberal retorik. Han kämpar för “demokrati” och är emot “diktatur” och struntar i klassinnehållet. Följer man den tankekedjan blir man snabbt en svans till imperialisterna och en god hjälp i den politiska mobiliseringen av “vänstern” FÖR deras krig. Varför skall man bry sig om hur Marx såg på frågan om staten, demokrati och diktatur?

Han ondgör sig över folk som har en “tvådimensionell världsbild”. Har vi skäl att misstänka att han syftar på de som har en dialektisk syn på världen? Finns det en kraft så måste det finnas en motkraft, allting som existerar är motsättningar i rörelse. Det finns en anti-imperialistisk rörelse och det måste alltså också finnas en imperialistisk rörelse.Vi tar ställning FÖR de anti-imperialistiska krafterna och MOT de imperialistiska krafterna. Enligt Svensson bör vi inte ha den “ryggmärgsreflexen”. Om USA eller Frankrike anfaller ett land så kanske de gör det för att “de onda krafterna” eller “goda krafterna” råkar dominera för tillfället eller så följer de en långsiktig plan som tjänar den härskande klassens ekonomiska, politiska och militära intressen? Vilket verkar mest rimligt? Skall vi ta bort den “ryggmärgsreflexen”? Är det en onödig insikt? Ja, Anders, på ett allmänt plan, är allt som USA gör fel ur vårt klassperspektiv. Den amerikanska storbourgeoisien som dominerar den amerikanska staten agerar utifrån sina klassintressen och de sammanfaller inte med våra.

Summan av Svenssons argument är allmänt sett (skumma bloggen) ett hejdundrande försvar av den imperialistiska bourgeoisiens utrikespolitik. USA-imperialisternas stöd till islamister runt om i världen tonas ned och folkliga protester överdrivs för att skyla över imperialistisk intervention. Istället för att avslöja hur USA-imperialisterna har splittrat upp Irak genom att redan från början driva en benhård sekteristisk politik så har han så klart förståelse för projektet. USA-imperialisteras främsta gisslare i Sverige blir i hans ensidiga beskrivning något gammalt som “skadar vänstern”. Vem är det egentligen som “skadar vänstern”? Att försvara den ryska imperialismen i vått och torrt är verkligen skadligt och likaså är det skadligt att inte vara tydlig ifråga om den syriska regeringens klasskaraktär. Men vi bor i Sverige och vi har vår egen USA-allierade klassfiende att kämpa mot. Den som gör sig till en politisk svans till den svenska och amerikanska imperialistiska bourgeoisien gör därför 100 ggr mer skada inom “vänstern” och arbetarklassen än de som tenderar att vara vänligt inställda till den ryska imperialismen.

Kritiken som uttrycksjinge.se mot Svenssons ståndpunkter är läsvärd.

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.