Förtydligande: Låg Mao bakom den REVISIONISTISKA teorin om tre världar?

Vi menar alltså inte att det i sig att det är fel att beskriva världen i termer av tre världar: de förtryckta nationerna, de mindre imperialistmakterna och supermakterna. Teorin om att tre världar har tagit form är i sig inget kontroversiellt och Mao är möjligen upphovsmannen. Det som vi diskuterar är den REVISIONISTISKA teorin om tre världar. Det som vi vänder oss mot är bl.a. dengxiaopingisternas åsikter om hur de tre världarna förhåller sig till varandra.

I talet från 74 säger Deng Xiaoping: “The hegemonism and power politics of the two superpowers have also aroused strong dissatisfaction among the developed countries of the Second World. The struggles of these countries against superpower control, interference, intimidation, exploitation and shifting of economic crises are growing day by day. Their struggles also have a significant impact on the development of the international situation.”

Han säger att supermakterna suger ut de mindre imperialistmakterna som t.ex. Sverige och indirekt att de också måste kämpa för “nationellt oberoende”. Talet som Deng höll var startskottet och dengxiaopingisterna utvecklade detta i senare skrifter. Vi vet hur tolkningen av detta såg ut i Sverige där “kommunisterna” i MLK gick med i hemvärnet för kampen mot supermakten Sovjet. KFML/SKP hade samma linje i den frågan och detta lever alltså vidare i Sverige idag på olika sätt.

(Visited 151 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

4 thoughts on “Förtydligande: Låg Mao bakom den REVISIONISTISKA teorin om tre världar?

 1. Mfcane

  Det som leder arbetarklassen bort från revolutionen är ett stöd till imperialismen! Att arbetarklassen ska försonas med borgarklassen i ett imperialistiskt land är revisionism. Arbetarklassen i de imperialistiska länderna måste enas med de förtryckta folken i andra länder speciellt där det "egna" imperialistlandet är involverat i utsugningen.

  I tredje världens länder (de förtryckta nationerna) är situationen oftast en annan och där blir nationalismen proggressev i sin strävan att bryta med imperialismen och utsugningen. I de imperialistiska länderna är nationalismen mer av "hitlertyp" och måste bekämpas.

  Sverige är ett imperialistiskt land och det ska mycket till för att det ska vara rimligt för folket eller kommunisterna att ta till nationalism och nationalistiska argument.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Den revisionistiska trevärldarteorin är ett riktigt "fanstyg". Det är liksom ingen som vill vara emot att Sverige skall vara självständigt. Om du går emot dem så framställer de dig som en landsförrädisk kosmopolit. De bygger upp en fantasi som handlar om att Sverige på olika sätt har förlorat sitt nationella oberoende, eller fått det nationella oberoendet kraftigt inskränkt. Sedan bygger de hela sin politik på att försvara Sverige från det påhittade hotet.

   Reply
 2. Mackan

  Den viktigaste frågan är kanske om teorin om tre världar är aktuell idag? Det enda som skiljer USA från de mindre imperialistmakterna är dess militära kapacitet att i stort sett på egen hand invadera länder. Den huvudsakliga mekanismen som används för att utnyttja länderna i tredje världen är precis den samma som i USA och i Sverige, dvs förflyttning av industri till tredje världen där man betalar lägre löner och upprättar diverse lokala allianser mellan dom parasitiska klasserna. Dessutom har EU blivit en påtaglig ekonomisk och även militär stormakt som kan konkurrera med USA om profiter på världsmarknaden, men har större underliggande motsättningar mellan nationellt självbestämmande och enade handlingar som union, varpå militära aktioner blir betydligt svårare att genomföra (de förs istället enskilt av de europeiska stormakterna Tyskland och Frankrike). Viktigt att komma ihåg är också att USA och andra imperialistater samarbetar i sina imperialistiska militäraktioner. Afghanistankriget är ett skinande exempel för vår tid.

  För de fötryckta länderna i tredje världen är denna uppdelning av första och andra världen rätt så meningslös då det betyder egentligen samma strukturella utsugning och förtryck. Den Leninistiska uppdelningen av länderna, där man har imperialiststaterna (kärnan) och utsugna stater (periferin) är en mer passande beskrivning av det kapitalistiska världssystemet som finns idag.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Det är klart relevant att fråga sig om uppdelning i tre världar tjänar till att förstå världen bättre. Men USA spelar verkligen i en egen liga. De är verkligen en övermakt och det största imperium som världen någonsin har skådat. De har uppåt halva världens militärutgifter och ett nätverk av militärbaser över hela jorden. De är inblandade och har en ledande roll i nära nog varenda militära konflikt som pågår på jorden, Ukraina, Syrien, Xinjiang i Kina, Indien, Afghanistan, Pakistan, Kongo, Somalia, Colombia, Korea, Palestina osv. Om ett land försöker lösgöra sig från imperialismens grepp så är det USA:s styrkor eller USA-tränade styrkor de kommer att möte i nästan alla fall. Världen blir lite begripligare med 3-världsbeskrivningen.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.