Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

Förespråkarna av den revisionistiska “tre världar”-teorin förespåkar borgerlig nationalism och motverkar på det sättet klasskampen (Stefan Lindgren beskriver sin uppfattning här). Enkelt uttryckt, nationalisterna vill hålla samman klassamhället medan marxisterna vill splittra det i klasskamp. I de länder som är ockuperade eller ekonomiskt underkuvade förespråkar marxisterna i det första skedet nationalism för att ena hela folket i kamp för fosterlandet mot den yttre fienden. I Sverige finns dock ingen sådan yttre fiende. Det svenska staten och monopolkapitalet är inte underkuvat utan själv en tydlig fiende till folket i Estland och Lettland, Afghanistan etc. (På bilden syns den borgerliga nationalisten Jimmie Åkesson i en svensk folkdräkt till den svenska nationens ära).

Det kan verka som en meningslös diskussion om historiska detaljer att fråga sig vad Mao stod för eller inte stod för på 70-talet. Denna fråga har dock större betydelse för utvecklingen i Sverige än man först kan tro. Maos idéer om hur man kan genomföra revolutionär kamp och undvika hur kapitalismen återupprättas är viktiga även ur ett svenskt perspektiv. Eftersom Mao och begreppet maoism i Sverige kopplas ihop med borgerlig nationalism och en anti-klasskampsteori som “tre världar” så finns det all anledning att försöka ge en annan bild. Med “tre världar”-teorin menas här den teori som bl.a. förespråkar ett övergivande av klasskampen. Vi menar alltså inte att det i sig att det är fel att beskriva världen i termer av tre världar: de förtryckta nationerna, de mindre imperialistmakterna och supermakterna.

Den nya ledningen som tog över i Kina efter Maos död ledde in landet i annan riktning än den tidigare. Kina gick från att ha varit ett jämlikt land där stora framsteg gjordes i kampen mot sociala orättvisor till att bli ett land med några få superrika och en stor grupp fattiga utan grundläggande rättigheter. Den nya ledningen återupprättade kapitalismen i Kina i det kommunistiska partiets namn. Som en del av detta projekt så spred de också olika teorier vars innehåll förnekade den klasskamp som Mao alltid uppmanat till och Deng Xiaoping blev den som främst förde fram teorierna.

Deng Xiaoping under kulturrevolutionen

Kulturrevolutionen i Kina var en stor kamp för att undvika att kapitalismen skulle återupprättas i Kina och 1966, i början av kulturrevolutionen, var Liu Shaoxi regeringschef. Han fördömdes av vänstern som en av de “människor i partiet som tar den kapitalistiska vägen.”. Deras farhågor var knappast inbillade, alla vet ju hur det gick med Kina. Liu utnämndes till den som främst försökte få in Kina på den kapitalistiska vägen och Deng kallades “nummer två” och han sattes i husarrest. Liu Shaoxi kastades ut ur partiet och på samma möte fördömdes Deng Xiaoping men han fick dock behålla sitt partimedlemskap. År 1969 skickades Deng till landsbygden i Jiangxi och där bodde han i tre år för att göra kroppsarbete. 1973 återkom Deng Xiaoping till Peking för att återuppta arbetet som vice premiärminister. Detta gav Deng nya möjligheter att organisera motstånd mot Maos linje i partiet och verka för en kapitalistisk ekonomisk politik. 1974 la Deng för första gången fram den revisionistiska “tre världar”-teorin som bl.a. uppmanar kommunisterna i de imperialistiska länderna att överge klasskampen och kämpa för “nationellt oberoende” i kampen mot supermakterna. 1975 förespråkade Deng och andra revisionister öppet ett övergripande program som tydligt var emot Maos linje och kulturrevolutionen. De kallade det för “ekonomisk modernisering” och de ville att “experter” skulle leda och att profit skulle vara målet i produktionen och de krävde dessutom ett slut på kulturrevolutionen. Hur det gick sedan vet vi. Dengs gäng återupprättade snabbt kapitalismen.

En rättvis bedömning?

Under de första åren efter Maos död var det en hel personer som tillskrev Mao de teorier som Deng Xiaoping-gänget la fram. Av dessa var Enver Hoxa i Albanien antagligen den mest inflytelserika och han gjorde vad han kunde för att härleda Deng Xiaopings teorier till Mao. Men det finns dock inget i Maos skrifter eller intervjuer som tyder på att han skulle varit för en anti-klasskampsteori som “tre världar”. Deng Xiaopings gäng skrev gång på gång att Mao sa si eller så samtidigt som de la fram sina egna teorier. Med tanke på att både Hoxa, Deng-gänget och i Sverige Kommunistiska Partiet har spridit föreställningen att Mao är upphovsman till den revisionistiska “tre världar”-teorin är det inte konstigt att många i Sverige tror detta. Men Mao drev under hela sitt vuxna liv en politisk linje för att utveckla klasskampen och han var den ideologiska upphovsmannen till kulturrevolutionen vars själva idé var att utveckla klasskamp mot kapitalistiska idéer (som företräddes av personer som Deng Xiaoping). I ljuset av dessa sakförhållanden är det ganska anmärkningsvärt att t.ex. Hoxa kom till slutsatsen att Mao skulle ha stått för den revisionistiska “tre världar”-teorin. Man kan förmoda att han inte hade rent mjöl i påsen. Hoxa trodde nog att han skulle bli en ny framstående internationell ledare genom att smutskasta Mao och lyfta fram sig själv. Först hyllade han Mao och kulturrevolutionen och sedan smutskastade han honom efter hans död.

För mer info om Hoxa och “tre världar”-teorin:
Enver Hoxa motbevisad

(Visited 368 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

9 thoughts on “Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

 1. Walking Red

  Och varför är ens detta viktigt?
  Ett tydligt exempel på introvert lekstuga.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Denna sida försöker fylla flera roller och den är inte tänkt som en sida “för alla”. De allra flesta kommer att tycka den är smal och konstig. Men Kommak är en sida för kommunister, det har vi varit tydliga med från början. Vi är en liten grupp och vi kommer driva andra sidor för en annan bredare publik. Att folk som kallar sig kommunister tror att Mao förespråkade ett övergivande av klasskampen är inte alls bra ur vårt perspektiv.

   Reply
 2. Mfcane

  Det intressanta är huruvida Deng, som var revisionist och motståndare till Mao som dessutom kastades ut ige… och igen och igen under kulturrevolutionen för sin revisionism, förvrängde maos tes om de tre världarna som förklarar världen och får den till en soppa där man i den andra världen (resten av imperialistländerna) ska ena sig med sin egen imperialistiska storbourgeoisi.

  En sådan revisionistisk förvrängning är mycket bekväm om man ska bli acepterad av borgligheten i Sverige givetvis och bli en harmlös dussinliberal istället för en revolutionär.

  Reply
 3. bloggarbjorn

  "I ett samtal med ledaren för ett land i tredje världen i februari 1974 sade ordförande Mao: Enligt min mening bildar Förenta staterna och Sovjetunionen den första världen. Japan, Europa och Kanade, mittdelen, tillhör den andra världen. Vi är den tredje världen. … Med undantag av Japan tillhör Asien tredje världen, Hela Afrika tillhör tredje världen och likaså Latinamerika." Citat från broschyren Ordförande Maos teori om de tre världarna.

  Någon som råkar ha gamla nummer av Peking Review kvar kan ju kolla vilka utländska ledare som Mao mötte i februari 1974. Hur som helst, om citatet (jag förkortade lite) är autentiskt är det ju svårt att påstå att den här teorin är ett påhitt av Deng. ("Enligt min mening …") Ett annat citat, intressant nog inskrivet som kinesisk ståndpunkt i den gemensamma kommunikén när Nixon var i Kina 1972: "Countries want independence, nations want liberation and the people want revolution–this has become the irresistible trend of history." http://www.china.org.cn/english/china-us/26012.ht… Det låter inte som att ge upp klasskampen direkt, såvida man inte vill att meningen skall vara just detta.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Tack Björn men vi skriver ju: "Vi menar alltså inte att det i sig att det är fel att beskriva världen i termer av tre världar: de förtryckta nationerna, de mindre imperialistmakterna och supermakterna.". Teorin om att tre världar har tagit form är i sig inget kontroversiellt och Mao är möjligen upphovsmannen. Det som vi diskuterar är den REVISIONISTISKA teorin om tre världar. Det som vi vänder oss mot är bl.a. dengxiaopingisternas åsikter om hur de tre världarna förhåller sig till varandra.

   I talet från 74 säger Deng: "The hegemonism and power politics of the two superpowers have also aroused strong dissatisfaction among the developed countries of the Second World. The struggles of these countries against superpower control, interference, intimidation, exploitation and shifting of economic crises are growing day by day. Their struggles also have a significant impact on the development of the international situation."

   Han säger att supermakterna suger ut de mindre imperialistmakterna som t.ex. Sverige och indirekt att de också måste kämpa för "nationellt oberoende". Talet som Deng höll var startskottet och dengxiaopingisterna utvecklade detta i senare skrifter. Vi vet hur tolkningen av detta såg ut i Sverige där "kommunisterna" i MLK gick med i hemvärnet för kampen mot supermakten Sovjet. KFML/SKP hade samma linje i den frågan och detta lever alltså vidare i Sverige idag på olika sätt.

   Mao träffade Zambias president i februari 1974 men samtalet är inte transkriberat i tidningen. http://www.massline.org/PekingReview/PR1974/PR197

   Reply
 4. Hannu

  Det är väl rätt ointressant om det var Mao eller Deng som stod bakom teorin? Det viktiga är väl om vi idag kan lära oss något av den analys som finns i Dengs tal i FN (http://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1974/04/10.htm) och om den kan användas idag. För att t.ex. förstå motsättningarna mellan USA och Tyskland om Ukraina idag kan teorin vara användbar.

  Kineserna tyckte att länder som Sverige och Norge skulle gå med i EU (eg. EEC) medan "maoisterna" här var emot. Jag tror inte att den motsättningen primärt handlade om att SKP och AKP-ml var "borgerliga nationalister", även om den nog fanns en tendens till detta.

  Ett försök att resonera nyanserat om den frågan finns här:
  http://antisystemiskdebatt.blogspot.se/2012/12/st

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Vi menar att det har betydelse om Mao stod bakom den REVISONISTISKA teorin om tre världar eftersom Mao kopplas ihop med borgerlig nationalism (fascism) och övergivande av klasskampen. Vilka kommunister eller personer som uppfattar sig som vänster vill fördjupa sig vad han stod för med det i bakhuvudet? Maos idéer och erfarenheterna från Kina spelar stor roll även i Sverige bl.a. eftersom kulturrevolutionen gav lärdomar i hur ett återupprättande av kapitalismen kan undvikas. Dvs. förkastar man revolutionens fortsättning under proletariatets diktatur så blir det svårt att se någon framtid för socialismen.

   Allt som Deng säger är naturligtvis inte fel men det är förmodligen något av ett startskott för den internationella trenden bland kommunistpartier att överge klasskampen för en påstådd kamp mot supermakterna. Självklart finns det motsättningar mellan supermakten och de mindre imperialistmakterna som t.ex. i frågan om Ukraina men detta är inget märkvärdigt. Det måste finnas motsättningar mellan två olika ting. Frågan är vilken slutsats man drar av att dessa motsättningar finns. Skall vi ena folket i en nationalistisk anda och försöka driva igenom reformer som riktar sig mot utländska kapitalintressen eller skall vi endast ha detta i bakhuvudet som en av flera viktiga motsättningar och utveckla klasskampen och kämpa för en socialistisk revolution?

   För en mer ingående kritik av Dengs idéer rekommenderar jag verkligen denna men den är lång och något tung: http://kommak.org/?p=818

   Se även kommentaren till Björn ovan.

   Från bloggen: "Den "gamla" trevärldsteorin är föråldrad idag av många skäl. Den sovjetiska supermakten har t.ex. försvunnit och ersatts av en andravärldsmakt (?), Ryssland. Länderna i "andra världen" tycks mera inlemmade i det amerikanska imperiet – även om det där NATO-mötet talar emot ett helt enhetligt USA-styrt block. Dessutom finns inga socialistiska länder kvar. Detta är bara några skillnader mot världsläget på 70-talet, och det finns fler.

   Även om man skulle anamma en moderniserad variant av trevärldsteorin, så finns det taktiska frågor som inte automatiskt besvaras av en sådan teori. En sådan fråga var tidigare de svenska och norska staternas anslutning till EU, där de västeuropeiska maoisterna och de kinesiska drog olika slutsatser. Hur långt bör "klassamarbetet" inom små kapitalistiska länder gå?"

   Ryssland har bytt grupp och tillhör nu den andra världen. Kina är på väg att ta Rysslands gamla plats. I övrigt har väl inget land bytat grupp? Du skriver om "klassamarbete". Frågan är om det kan existera något sådant. När kapitalisterna har tyglat arbetarklassen och fått igång "klassamarbete" med hjälp av reformister så är ju arbetarklassen mer eller mindre krossad politiskt.

   /Arvid

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.