Socialismen kommer oavsett vad någon tycker om det

Historiens hjul rullar vidare

Olika samhällssystem har avlöst varandra på jorden. De nya system som har kommit har alltid gjort det lättare att skapa olika sorters produkter som människorna behöver. Utvecklingen kan i det stora hela inte gå baklänges så att vi t.ex. börjar flytta runt i skogen och gräva i marken med stenar. Det nya samhällssystem som kommer måste vara ett framsteg  som gör det lättare att producera det som vi behöver för att leva.

Kapitalismen håller sedan mer än hundra år tillbaka utvecklingen på olika områden, det förekommer att nya uppfinningar köps upp och göms undan av vinstskäl, stora delar av befolkningen hålls i relativ okunskap och arbetarnas kunskaper och potential utnyttjas endast i mycket begränsad omfattning . I delar av världen håller den kapitalistiska maktstrukturen delar av folket som livegna eller t.o.m. som slavar. Kapitalismen har blivit gammal och är nu i sitt sista utvecklingsstadium. Detta stadium kallas imperialismen. I imperialismen har det blivit en allt mindre grupp kapitalister som kontrollerar maskiner och annat som behövs för att producera och detta håller inte längre. Man kan beskriva det som att historiens hjul vill rulla framåt men kapitalismen har i sitt imperialistiska stadium blivit till ett rep som håller fast hjulet. Men de som missgynnas av ett gammalt system kommer för eller senare bli till en kraft som skär av repet. När hjulet åter kan rulla fritt kommer socialismen att skapa förutsättningar för att samhället återigen kan utvecklas på alla områden.

(Visited 119 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Socialismen kommer oavsett vad någon tycker om det

 1. bloggarbjorn

  Kampen om fildelning är ett exempel på hur produktivkrafter (teknisk nivå och kunskap) och produktionsförhållanden (ägande av produktionsmedel) inte hänger ihop längre. Hur kan man hävda äganderätt till något som kan kopieras i all oändlighet utan att förändras? Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen underminerar basen för det privata ägandet, samtidigt som de privata ägarna blir allt mer aggressiva (tänk på 'övervakningssamhället') i att slå vakt om sitt ägande. Med socialism/kommunism kan ägandets spärrar tas bort och det bli riktig fart på utvecklingen. Fast det är ju inte säkert att det blir socialism/kommunism. Inget är bestämt i förväg.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Jo nog blir det socialism och kommunism alltid. Det spelar liksom ingen vad vi tänker eller tror, hjulet rullar på och det finns inget annat sätt att frigöra produktivkrafterna än kollektivt ägande. Försök ge ett exempel. Digitala verk är ett nytt fenomen som kan jämföras med nottexter. Det är en intressant utveckling men har inte rubbat några grundstrukturer. Samhället blir allt mer industrialiserat, inte mindre. Vi lever inte i ett post-industriellt samhälle, vi lever i ett imperialistiskt parasitland där monopolkapitalisterna har flyttat den enklare industriproduktionen till länder med billigare arbetskraft. Se dig omkring i ditt hem och försök hitta något som inte är industriproducerat. T.o.m. det dataprogram som jag använder i denna stund är förmodligen producerat av arbetare som bara gör en liten del av mjukvaran var.

   Jo utvecklingsgången är "bestämd i förväg" i den meningen att utvecklingen måste gå från det lägre till det högre. Kom ihåg att vi alla var amöbor en gång i tiden.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.