När ska vi dra igång Röda Hjälpen i Sverige?

Den ryska förkortningen av Internationella Röda Hjälpen är MOPR

Internationella Röda hjälpen var en organisation som etablerades av Kommunistiska internationalen.
Organisationen grundades 1922 för att fungera som ett “internationellt politiskt Röda Kors” för att ge materiellt och moraliskt stöd till radikala politiska klasskampsfångar runt om i världen. Organisationen upplöstes av Komintern i slutet på 30-talet. I Tyskland lever dock “Rote Hilfe” (www.rote-hilfe.de) vidare och “stödjer offer för politisk förföljelse i vänsterrörelsen.”.

Om vi hävdar att det sitter klasskämpar i fängelserna i Sverige så kanske någon höjer på ögonbrynen. Men de som dömdes i samband med anti-rasistdemon i Kärrtorp och vid razziorna mot Revolutionära Fronten samt de som har dömts i samband med upproren i arbetarförorten är politiska fångar som förtjänar sympati och stöd. Verksamhet i namn av Anarchist Black Cross finns idag och de gör en del stödarbete men man kan förmoda att de drar sig för att hjälpa uttalade kommunister. Det kommer behövas ett röda hjälpen i Sverige också.

 

(Visited 293 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.