Patriotism, nej tack! Sveriges nationella oberoende är inte hotat

Vi fortsätter här att försöka reda ut frågan dengxiaopingismen i Sverige och den påstådda kampen för att försvara Sveriges nationella oberoende.

När vi diskuterar frågan om dengxiaopingismen och nationellt oberoende så det är viktigt att understryka att Sveriges nationella oberoende så klart kan hotas och Tyskland skulle mycket väl ha kunna ha krossat Sveriges nationella oberoende under andra världskriget. Om Sverige är ockuperat så kan patriotism kanske användas tillfälligt i propagandan för att samla alla klasser mot den utländska fienden. Då finns det en yttre fiende som vi måste ta itu med först. Eftersom Sverige är ett starkt och imperialistisk land så existerar inte något allmänt problem med det nationella oberoendet. Det svenska monopolkapitalet och dess svenska stat inkräktar istället hela tiden i kraft av sin militära och ekonomiska styrka på andra länders nationella oberoende.

Det som revisionisterna (som tog över efter Maos död) sa var att de mindre imperialistmakterna i den andra världen skulle alliera sig med länderna i tredje världen mot supermakterna. Det är detta som är den revisionistiska teorin om “tre världar” (det finns en korrekt version också). Det var en politik för att överge klasskampen mot den inhemska borgarklassen och ersätta den med kampen mot supermakterna i ett förment förvar av det nationella oberoendet.

Men Dengxiaopingismen innehåller inte bara “tre världar”-teorin som leder till en borgerlig nationalism i ett förment försvar av det nationella oberoendet. Detta har riktigt påpekas här. Men eftersom KFML/SKP gjorde Dengs teori om “tre världar” till sin generallinje så har dessa uppfattningar levt vidare med ett ganska stort inflytande i Sverige (se här och här). Ståndpunkten att Sveriges nationella oberoende är hotat och att kommunisterna därför måste kräva diverse reformer av staten för att försvara det nationella oberoendet är vanlig och den blir särskilt tydlig i diskussionen om EU. Kommunistiska Partiet skriver i sitt partiprogram: “Genom EU-medlemskapet urgröps den nationella suveräniteten och demokratin.”.  Men vi har inte en grekisk eller ukrainsk situation där andra stater kan ställa upp mängder av villkor. De svenska monopolkapitalisterna har frivilligt flyttat makt till Bryssel för att genomtvinga sin nyliberala politik och de kan garanterat ta tillbaka den om de så önskar oavsett vad det står i avtalen. Det svenska monopolkapitalet har nämligen den svenska staten i ett järngrepp.

I försvaret av vårt lands nationella intressen står kommunistiska partiet i främsta ledet.

Frågan om att försvara borgerlig nationalism och att ersätta klasskampen med ett förment försvar av det nationella oberoendet är inte ny. Det dåvarande reformistiska SKP gjorde en stor sak av frågan om det nationella oberoendet i 1953 års partiprogram:

Sveriges oberoende och det svenska folkets nationella frihet måste med alla medel försvaras. I försvaret av vårt lands nationella intressen står kommunistiska partiet i främsta ledet.

Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) verkar ha företrätt uppfattningen att patriotism kunde användas i imperialistiska länder i kampen bl.a. mot USA-imperialismen (se här). Men man skall komma ihåg att USA ockuperade flera imperialistiska länder i Europa vid denna tid. Det fanns alltså i högsta grad ett konkret hot mot det nationella oberoendet i flera imperialistiska länder.

Dessa idéer levde vidare i KFML/SKP som ju var en vänsterutbrytning ur SKP. Detta kommer fram i t.ex. KMFL:s studiecirkelmaterial och då var det för tillfället USA-imperialismen som var hotet. Det förmenta försvaret av Sveriges nationella oberoende leder alltid till reformism. Istället för att fokusera på att organisera arbetarklassen i strejker och uppror så läggs fokus på att reformera borgarstaten. När dengxiaopingisterna la fram teorin om “tre världar” 1974 blev detta en fantastiskt fin utväg för de som ville överge klasskampen och anpassa sig till ordningen.

Han sa inte “Proletärer i alla länder, tänk främst på era nationer!”

Kommunisterna har alltid förvarat Marx paroll “Proletärer i alla länder förena er!”. Han sa inte “Proletärer i alla länder, tänk främst på era nationer!”. Förbrödring och solidaritet, vad sägs om det? Kommunisternas omedelbara mål är att störta den härskande klassen i respektive land. Fokus får aldrig ligga på att reformera borgarstaten för att göra den mer acceptabel för folkflertalet.

Eventuella NATO-baser i Sverige, är inte det ett hot?

Självklart är detta något allvarligt och NATO:s militära makt kommer säkerligen användas mot befolkningen i Sverige. Men lösningen ligger knappast i att ställa en massa reformistiska krav på borgarstaten vilket skapar illusioner hos befolkningen. Vårt fokus måste vara att kämpa för att störta utsugarna och upprätta en socialistisk rådsrepublik. Detta gäller oavsett hur avlägset det må kännas för somliga.

(Visited 284 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Patriotism, nej tack! Sveriges nationella oberoende är inte hotat

 1. Anders Romelsjö

  Teorin om de tre världarna presenterades av Mao. Deng la med all sannolikhet fram den officiella versionen i FN .

  En broschyr om Maos teori utgavs av Oktoberförlagen 1978.

  SKP var knappats reformistiskt 1953. Dess uttalande får nog ses mot bakgrund av Korea-kriget, USA:s första vätebomb detta år och McCarthyismen.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Tack för din intressanta kommentar.

   Vi har nu lagt upp en artikel om Mao och "tre världar"-teorin här:
   http://kommak.org/?p=846

   Vad gäller frågan om SKP var reformistiskt eller inte så rekommenderar vi att läsa denna skrift som beskriver SKP:s historia: http://www.marxistarkiv.se/sverige/mlk/setp.pdf

   Citerat på sidan 15:

   "SKP antar socialdemokraternas handlingsprogram som sitt eget

   Den mest uppseendeväckande tilldragelsen på partikongressen (1944) var att SKP antog det socialdemokratiska handlingsprogrammet som sitt eget. Några dagar innan SKP:s kongress hade en socialdemokratisk arbetsgrupp presenterat de s. k. 27 punkterna. Dessa skulle antas av SAP som handlingsprogram under namnet Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. På stående fot beslöt Linderot och hans närmaste krets att rekommendera kongressen att ta efterkrigsprogrammet som SKP:s handlingsprogram. Så skedde också."

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.