4 juli: USA-imperialismen och Socialdemokratin

Följande stycke är citerat ur “Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser” av Mikael Holmström. Se sidan 292. Socialdemokrater försvarar sig ofta med att deras hemliga förbindelser med USA och jakten på kommunister var en del av den geopolitiska kampen mot Sovjetunionen under “det kalla kriget”. Men det väsentliga är naturligtivis deras kamp mot arbetarklassen i Sverige genom att de hela tiden har försökt stoppa en radikalisering av kampen i t.ex. fackföreningarna.

ANTIKOMMUNISM FÖRENADE

När president Eisenhower 1960 lade fast sin politik gentemot Skandinavien togs främst socialdemokratins antikommunism upp – det var viktigare än ländernas utrikespolitik, försvar och ekonomi.

Socialdemokraternas kontroll av fackföreningsrörelsen är överväldigande … och den dominerande stämningen är starkt anti-kommunistisk. Skandinaviska fackförbund är starka understödjare av Fria fackföreningsinternationalen och samarbetar nära sinsemellan och med amerikanska fackföreningar. De har ett betydande potentiell värde för Förenta staterna i striden mot kommunistiskt fackligt inflytande i tredje länder, särskilt Island och Finland.

Den fackliga grenen av arbetarrörelsen leddes av Arne Geijer, LO:s ordförande under hela sjutton år, 1965-1973. Han var också under 1957-1965 ordförande för den västliga Fria fackföreningensinternationalen, FFI (som bildades sedan kommunisterna hade tagit över Fackliga världsfederationen). Redan under Metallstrejken 1945 hade Arne tagit nappatag med kommunisterna. Han besökte USA och fick vänner för livet i bland annat bröderna Walter och Victor Reuther som bägge hade ledande fackliga roller.

I Stockholm fanns Torsdagsklubben med möten på amerikanska ambassaden. Deltagarna var i huvudsak från socialdemokratiska partiet och LO. Där visades informationsfilmer om USA och anordnades möten med framstående talare. Torsdagsklubben har också utpekats som en kontaktväg för CIA. Socialdemokraten Ingemar Engman sade till neutralitetspolitikkommissionen:
-När jag anställdes en gång i tiden av Ingvar Carlsson 1962, bland det första som hände var att jag skulle gå på ett sådant där möte med Torsdagsklubben. Där träffade vi inte bara labour-attachés och liknande utan det var också CIA:s folk som organiserade denna Torsdagsklubb.

(Visited 216 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.