Dags att göra upp med dengxiaopingismen?

Texten nedan är tidigare publicerad i papperstidningen under hösten 2013. Detta ämne är viktigt för den kommunistiska rörelsen idag eftersom den riktning som Per Åke Lindblom beskriver nedan fortfarande lever bl.a. genom författarna Jan Myrdal och Stefan Lindgren vilka båda tyvärr sprider en blandning av revolutionärt socialistiska och denxiaopingistiska ståndpunkter (se t.ex. här och kommentarsfältet här). Särskilt beklagligt är det vad det gäller Jan Myrdal vars åsikter vi ofta delar på det utrikespolitiska planet. Idag kallar vi dessa åsikter som beskrivs nedan för dengxiaopingistiska efter dess kinesiske upphovsman.

Per Åke Lindblom är en intressant person som har mycket att berätta om utvecklingen av den kommunistiska rörelsen i Sverige under 70-80-talet. När man läser hans redogörelser blir det uppenbart att hotet mot rörelsen har kommit inifrån. När rörelsen överger marxismen för borgerliga ståndpunkter och en borgerlig politiskt linje (som kapitalisterna i slutändan vinner på) så faller allt samman. I tredje världen har faran främst varit utplåning genom statlig repression men i Sverige och andra imperialistiska länder har rörelsen hela tiden dött “för egen hand”.

Så här skriver Lindblom om utvecklingen i SKP på 70-80-talet (läs hela här):

“Faktum var att den nya högerlinjen hade fullständig hegemoni i SKP efter 1980 och ingenting kunde förhindra den att omsätta sin linje i praktiken, vilket också var vad den gjorde – med förödande resultat. Kärnan i den nya likvidatoriska linjen var klassamarbetspolitiken. Denna var dels ett resultat av försonlighet i praxis gentemot det reformistiska inflytandet och dels ett resultat av felaktiga teorier och en felaktig linje. De nya likvidatorerna behandlade teorin om tre världar som ett helt partiprogram (vår fetstil, Kommak), som togs som förevändning att rikta huvudslaget mot Sovjet – inte mot det egna monopolborgerskapet. I praktiken ersatte de huvudmotsättningen proletariat – borgerskap med huvudmotsättningen mellan Sovjet och den svenska nationen. Denna huvudmotsättning överensstämde inte med objektiva förhållandena. De nya likvidatorerna gick – av taktiska skäl – aldrig så långt att de formellt slog fast denna nya huvudmotsättning, inte ens på SKP:s tredje kongress. De “nöjde” sig med att slå fast att kampen för freden var huvudfrågan, viktigare än de inhemska klasskampsfrågorna. ”

Resultatet av denna linje i praktisk handling lät heller inte vänta på sig. Den sammanfattades långt senare av en skribent i den högersocialdemokratiska tidningen Arbetet (7/6 1980):

“I det tysta har SKP:s politik förändrats mycket starkt under den dramatiska avtalsrörelsen:
• För första gången stöddes LO:s krav redan från start.
• I stort sett alla konfliktåtgärder från LO fick stöd av SKP, och elden riktades mot arbetsgivarna.
• För första gången ställde SKP villkorslöst upp i SAP-LO:s första majtåg för att `storkonflikten krävde enhet´.
• För första gången godkändes ett LO-avtal, och SKP kallade det till och med bra.”. (här är citatet slut).

Det som dengxiaopingisterna idag gör är alltså att de ersätter huvudmotsättningen proletariat–borgerskap med huvudmotsättningen mellan USA/EU och den svenska nationen. I deras ögon är Sverige förtryckt av USA-imperialismen och “EU” och vi måste därför mobilisera folket för att “försvara det nationella oberoendet” och “nationella intressen”. Teorin bygger på den felaktiga uppfattningen att Sverige är förtryckt. I själva verket är det svenska monopolkapitalet och dess stat stark och Sverige är ett imperialistiskt land som förtrycker andra länder, inte tvärtom. I ett land i tredje världen är patriotism progressivt för att det riktar sig mot utländska förtryckare. I Sverige är blir det bara reaktionärt att vara patriot och de blir ett stöd till kapitalisternas försök att splittra arbetarklassen. Föreställningen om det “nationella” och “fosterlandet” kräver en fiende för att bli effektiv. Udden riktas mot “Tiggare”, “invandrare” och “EU” istället för monopolkapitalisterna i det egna landet.

(Visited 175 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Dags att göra upp med dengxiaopingismen?

  1. Mackan

    Vilka i Sverige idag är det som stödjer denna tes om att Sverige är förtryckt? Dengxiapongismen kännetecknas väl främst av att man anser att de produktiva krafterna inte räcker till för socialismen (varje revisionists bortförklaring) och att man bör bevara marknadmekanismer för att styra ekonomin. Denna teori har starkt influerat revisionistpartierna i f.d. Sovjetområdet (ryska & ukrainska kommunistpartiet) samt s.k. kommunistpartier i Asien, senast Nepals Kommunistiska parti (förenade). Bekämpas bör den hur som helst!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.