Något om våldet och Revolutionära Fronten i Solna och Sollentuna

Revolutionära Fronten Solna I samband med tågstrejken så hängde Revolutionära Fronten upp banderoller vid Solna och Sollentuna pendeltågsstation och antagligen på fler ställen. Borglighetens demoniseringskampanj går bl.a. ut på att de är en organisation av personer utan klasskänsla som “bara vill slåss”. Vi menar att alla “goda krafter” därför bör ställa upp och sprida en mer nyanserad bild.

Revolutionära Fronten utövar ibland våld och frågan om våldet engagerar många och de allra flesta är eniga om att det i stort sett bara är polisen som skall ha rätt att utöva våld i fredstid. Detta kopplas samman med att polisen lyder under regeringen som indirekt tillsatts genom s.k. “demokratiska val”.

Kommunister har en annan uppfattning om detta. Staten i Sverige har sedan den uppkom varit utsugarminoritetens stat och de har alltid haft organisationer som kan utöva massivt våld för att upprätthålla klassamhället. Så var det på 1100-talet och så är det idag. I ljuset av denna insikt så blir det absurt att det bara skulle vara utsugarna som skulle ha rätt att utöva våld. Men ingen riktig kommunist är för våld i sig. Kommunister är för ett fredligt samhällssystem byggt kring jämställdhet och rättvisa. När vi försöker arbeta för ett sådant system och blir starka och framgångsrika så angrips vi alltid brutalt. Detta har varit fallet ända sedan den kommunistiska rörelsens födelse. Vi har massakrerats och utrotats ända sedan Pariskommunens dagar. Det är naivt att tro att den härskande klassen i Sverige, som har en lång historia av att släppa lös våld mot förtryckta människor, skulle vara bättre. I klassamhället finns dessutom ett dagligt strukturellt våld. Våld finns som ett överhängade hot och håller de förtryckta i underordning, det upprätthåller ett extremt ojämlikt system med miljoner i förfallna förorter med dålig service och en finansoligarki och dess tjänare som frossar på sitt stöldgods i villapalatsen. Dessutom är det inte bara statligt våld som vi drabbas av. Våldet upprätthåller en patriarkal ordning där många i Sverige lever i ständig oro för “knytnävens lag” som upprätthålls i hemmet.

Frågan om våldet är i förlängningen en överlevnadsfråga och en maktfråga. Alla barn vet att dispyter på lekplatsen ytterst avgörs av våldet. Som vuxna lever vi med vissheten att staten med polis, domstolar, fängelser och kronofogdar “löser” eventuella dispyter. Våldet eller hot om våld genomsyrar varje aspekt av vårt system. Om organisationer eller personer inom denna ram utövar våld så bör vi väl fråga oss vilka intressen de tjänar och inte blunda för de strukturella orsakerna till våldet? En hel del folk upprepar det abstrakta borgerliga konceptet att “våld föder våld”. Är inte det en ganska dum sats? Vi lever ju i ett samhälle som genomsyras av våld.

(Visited 206 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.