Obamas förberedelsekrig mot Ryssland och Kina

– ett farligt spel med kärnvapen

Vi på redaktionen har översatt denna artikel som ett led i arbetet med att motverka den anti-ryska krigspropaganda som just nu flödar i medierna. Vi betraktar oss som en del av en 
fredsrörelse som arbetar för att hindra att den ekonomiska och politiska eliten i Sverige 
drar in oss i en slakt på våra bröder och systrar i öster. Kriget är politikens fortsättning med andra medel och vi har goda skäl att vara oroliga. Det nuvarande ekonomiska systemet 
tycks driva världen närmre ett världskrig för varje dag som går.

av Eric Sommer

Ryssland och Kina är båda under attack av ett diversifierat USA-lett “förberedelsekrig”, som skulle kunna bryta ut i ett mellanstatligt krig eller till  och med i kärnvapenkrig. “Förberedelsekrig” eller “förberedelsekrigföring” är en  term som jag har myntat för att beskriva användningen av metoder som syftar till  att försvaga, destabilisera och i vissa fall störta en regering utan att behöva engagera sig direkt i militär krigföring.

Förberedelsekrigföringens metoder innefattar att hota det utvalda landet och införa ekonomiska sanktioner och militär inringning vid dess gränser. Det innefattar även cyberkrigföring, drönarkrig och användning av ombud inom eller utom landet som vidtar politiska och/eller militära åtgärder mot regeringen.

USA-ledda förberedelsekrig innehåller också alltid propagandakampanjer mot de regeringar som är måltavla. Mediakampanjerna drivs fram av de fem gigantiska mediekonglomerat som nu kontrollerar 90% av de amerikanska medierna och som är direkt kopplade till den amerikanska utrikespolitiska etablissemanget på olika sätt, vilket idag inkluderar att företag är medlemmar i “Committee for Foreign  Relations”.

Man kan känna igen dessa mediekampanjer eftersom de ofta använder ord som “mänskliga rättigheter” eller “demokrati” som förevändning för den amerikanska statens förberedelsekrig. Ibland kan dessa ord naturligtvis inte användas alls som t.ex. när det gäller massiva stöd som för närvarande ges till den mordiska militärdiktaturen i Egypten eller det medeltida kungadömet Saudiarabien. I några fall ersätter de amerikanska medierna och regeringen “mänskliga rättigheter” med begreppet “USA:s nationella intresse” som förevändning för att rikta angrepp mot ett annat land.

Förberedelsekrig föregår ofta eller leder fram till fullskaliga mellanstatliga krig som t.ex. när ett decennium av ekonomiska sanktioner, demonisering i medierna och mediestödda lögner om “massförstörelsevapen” ledde fram till irakkriget. Tusentals unga amerikanska  män och kvinnor skickades dit för att döda och dödas eller att bli skadade och traumatiserade. För att inte tala om de upp till en miljon irakier som dött till följd av kriget. Irak hade inte kärnvapen eller andra massförstörelsevapen så det fanns ingen risk för en nukleär katastrof. Men detta gäller inte Ryssland och Kina vilka båda är kärnvapenmakter.

Förberedelsekriget mot Ryssland och Kina

Det USA-ledda förberedelsekriget mot Ryssland och Kina innefattar ett antal olika element. Till att börja med så grundar sig förberedelsekrigföringen i två doktriner som är populära i USA:s utrikespolitiska kretsar. Den första doktrinen säger att USA aldrig får låta en annan supermakt att växa fram och att USA måste förbli en obestridd dominerande kraft på jorden. Denna doktrin är tydligt angiven i den ursprungliga versionen av det amerikanska försvarsdepartementets policydokument som kallas “Wolfowitzdoktrinen”:

“Vår främsta målsättning är att förhindra återkomsten av en ny rival (antingen på det forna Sovjetunionens territorium eller någon annanstans) som kan utgöra ett  hot mot ordningen på det sätt som Sovjetunionens tidigare gjorde. Denna  uppfattning är av vikt i förhållande till den nya regionala försvarsstrategin och den kräver att vi strävar efter att förhindra att en fientlig makt kan dominera en region vars konsoliderade resurser är tillräckliga för att generera global makt.”

Dokumentet som innehåller detta uttalande och liknande uppfattningar ändrades för att bättre passa allmänheten eftersom den ursprungliga versionen skapade en ramaskri när den läckte ut till pressen.

thDen andra doktrinen som ligger till grund förberedelsekriget mot Ryssland och Kina är att USA:s globala dominans hänger på kontroll av den eurasiska landmassan där Ryssland och Kina intar nyckelpositioner. Denna doktrin har en stark förespråkare  i USA:s förre säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinski. “För Amerika”, skrev han, “är det viktigaste geopolitiska målet Eurasien … Eurasien är jordens största kontinent och är geopolitiskt sett axiell. Den makt som kan dominera Eurasien kontrollerar två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt mest produktiva regioner … Eurasien är det schackbräde där kampen om det globala herravärldet fortsättningsvis kommer att utspelas”. (Citerat ur boken “The grand chessboard”, s 39. Läs boken här.)

I jakten på dominans över Eurasien använder USA hela spektrat av förberedelsekrigets verktyg i kampanjer som riktar sig mot Ryssland och Kina. Militärt sett har den USA-ledda militäralliansen Nato successivt pressat ihop Rysslands strategiska utrymme. De har värvat den ena före detta ryss-allierade östeuropeiska staten efter den andra. Nu, med en USA-stödd kuppregering vid makten i Kiev är det öppet tal om att Nato skall införliva också Ukraina, ett land vid Rysslands gräns.

För att hjälpa de amerikanska läsarna att förstå innebörden av Natos verksamhet runt Ryssland kan man föreställa sig att det ena landet efter det andra, från Sydamerika upp genom Centralamerika och upp till Mexiko och Kanada, integreras i  ett rysk-dominerat militärt system.

Övriga förberedelsekrigsåtgärder mot Ryssland omfattar på kort sikt ekonomiska sanktioner och användning av ukrainakrisen som förevändning för att mobilisera fler amerikanska och andra NATO-styrkor i östra Europa med syftet att skrämma eller hota Ryssland. Det amerikanska mediakonglomeratet sprider en oändlig serie av lögner, halvsanningar och obskurantism om Ukraina. Syftet är att demonisera Ryssland och förbereda den amerikanska allmänheten så att de kan acceptera vilka åtgärder som helst som den amerikanska staten och militären väljer att vidta.

På andra sidan av Eurasien har USA:s militära inringning av Kina också nyligen utvecklats snabbt. Militärbaser och överföring av militär utrustning för miljarder dollar har i åratal placerats runt Kina i länder som Sydkorea, Taiwan och Japan.

Nu genomför Obama-adminstrationens en s.k. “tyngdpunktsförflyttning till Asien” och ett nytt ambitiöst program som kallas en “luft- och sjöstridsplan” vilken innebär utplacerande av stora mängder högteknologiska militära system och utrustning i Stillahavsområdet vilka alla är riktade mot Kina.

Samtidigt öppnas nya amerikanska militärbaser på stillahavsarenan, från Filippinerna till Australien. Detta kan inte vara annat än riktat mot Kina.

I samband den militära uppbyggnaden vid Stilla havet försöker den amerikanska staten använda vad som tidigare var smärre osämja rörande kontroll av havsresurser för att förvandla ett antal små asiatiska länder till hantlangare i arbetet med att destabilisera Kina. Dessa nationer inkluderar Japan, Sydkorea, Vietnam och Filippinerna. Genom att erbjuda sitt stöd, och i vissa fall löften om militär hjälp, i alla maritima konflikter med Kina, har USA underblåst aggressiva  nationalistiska tendenser och ambitioner som funnits i dessa mindre nationer i förhållande till Kina sedan tidigare.

Edvard Snowden har avslöjat att amerikanska NSA (National Security Agency) genomför en omfattande cyberpenetration av Kina som sammanfaller med den militära uppbyggnaden.

Denna penetration omfattar storskaligt inhämtande av hundratusentals eller miljoner kinesiska textmeddelanden; övervakning av kinesiska ledares mobilsamtal; och allvarliga intrång i “Tsinghua universitetets” nätverk i Peking vilket är  kopplat till ett stort antal kinesiska forskningscentra inklusive labb som bedriver känsligt militärrelaterat arbete.

NSA har också trängt in i och komprometterat serverdatorer som byggts av kinesiska Huaweii, ett jätteföretag som tillverkar telekommunikationsutrustning och nätverk och vars utrustning används i hela Kina och runt om i världen.

Det bör noteras – och betonas – att den amerikanska regeringen har aldrig bett om ursäkt eller sagt något om att dessa cyberattacker mot Kina skall upphöra.

USA:s försök att destabilisera Kina innefattar politiskt och ekonomiskt stöd till  separatistiska rörelser som utvecklas av individer som kommer från etniska minoriteter i de kinesiska provinserna Xinjiang och Tibet. Detta har de gjort sedan 1950-talet, först genom CIA och senare genom den s.k. “National Endowment for Democracy” som finansieras av den amerikanska regeringen. De har överfört miljontals dollar till den så kallade tibetanska exilregeringen i Indien. Uppgifter om överföring av pengar till de bägge rörelserna är helt offentliga genom “Freedom of Information Act”.

En så kallad “Exilregering för Östturkestan” upprättades i Washington 2004 och denna påstår sig representera Xinjiang-provinsen. På vägen till OS i Peking 2008 så passade president George W. Bush på att träffa en av exilledarna  för separatiströrelsen i Xinjiang.

För att än mer sätta alla dessa amerikanska förberedelsekrigsåtgärder mot Kina i perspektiv så kan vi fundera över vilket land som egentligen är en aggressiv aktör i Asien. USA har över 650 militärbaser i andra länder, bland annat i Asien, medan Kina inte har en enda. USA är inkräktar militärt och politiskt på Kinas bakgård; Kina har inte laggt sig i USA:s relationer eller dess militära verksamhet på USA bakgård. USA har en doktrin som handlar om global dominans. Kina har ingen sådan doktrin och vill i grund och botten vill vara ifred för att utvecklas ekonomiskt och att bedriva ekonomisk handel med andra nationer.

Frågan om USA:s eurasiska förberedelsekrig kommer att utbryta i fullskaligt mellanstatligt krig – eller till och med kärnvapenkrig – avgörs av en enda faktor: Tidigare USA-ledda förberedelsekrig som utbröt i fullskaligt krig riktades mot länder som Serbien, Irak  eller Libyen. Dessa länder hade inte kärnvapen och kunde inte effektivt försvara sig mot USA:s militär och dess övriga medel. Ryssland och Kina spelar i en annan division – de har kärnvapen och kan försvara sig.

Den amerikanska staten har förmodligen inte för avsikt att provocera fram ett fullskaligt mellanstatligt krig med Ryssland och Kina. Men när de riktar ett omfattande förberedelsekrig mot kraftfulla kärnvapenstater så löper de risken att gå som en “sömngångare” ut i avgrunden. Detta kan ske genom felbedömningar eller genom en gradvis eskalering av konflikter som slutligen går över styr. År 1914, när de europeiska stormakterna redan var på helspänn, räckte det med mordet på en mindre hertig i ett perifert land för att utlösa världskriget. Som ett gammalt ordspråk säger, “Om du leker med elden riskerar du att bränna dig”.

(Visited 254 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Obamas förberedelsekrig mot Ryssland och Kina

  1. Mfcane

    Imperialismen leder till krig, det är en del av dess döendeprocesas att försöka desperat erövra nya marknader. Det gäller att rusta sig på alla sätt och vis så man inte står där en dag med byxorna nere…

    Till att börja med kan man lära sig vad imperialismen är.

    Intressant artikel…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.