Biskopsgårdens framtid

Förtryck föder motstånd och detta motstånd lever runt om i landet i olika lokala organisationer som försöker motverka monopolkapitalets profitjakt. Efter frågan om arbetet är antagligen bostadsfrågan den viktigaste för oss arbetare. Med en allt mer akut bostadsbrist och allt mer aggressiva profitkrav från monopolkapitalet så blir detta en av de stora kampfrågorna i vår tid. I Biskopsgården organiserar aktivister ett livligt motstånd som man kan lära mycket av.

Biskopsgården ligger på Hisingen

Hisingen är så att säga den norra delen av Göteborg och där ligger den största delen av Göteborgs hamn och stora industriområden. Kinaägda Volvo cars har sin största anläggning på Hisingen, Torslandaverken. På 70-talet gjordes en hel del kampsånger där Hisingen nämns. Bland dessa minns vi sången om strejken på statliga varvet Arendal där 5 medlemmar i KPLM(r) sparkades för delaktighet i strejken. Bland de bostadsområden som finns på Hisingen är särskilt Biskopsgården känt för de boendes kamp mot polisen men också för fattigdomen i området.

Biskopsgårdens framtid

Bland de organisationer som kämpar för lokala krav på Hisingen märks Biskopsgårdens framtid och Pantrarna. Biskopsgårdens framtid kämpar mot den statliga hyresvärden Willhem som förvaltar närmare 2100 lägenheter i Biskopsgården. Wilhelm ägs av den statliga pensionförvaltaren Första AP-fonden. I styrelsen för Första AP-fonden sitter bl.a. representanter för tjänstemannafacket SACO och LO samt Svensk Näringsliv (a.k.a. “Täringsliv”). Wilhelm håller uppe vinsten genom att strunta i underhållet“I många av husen är underhållet mycket eftersatt. Hyresgästernas egna kartläggningar under hösten och vintern har visat att många boende har problem med mögel, fuktskador, kalla lägenheter, dragiga och trasiga fönster, sprickor i väggarna, dålig avfallshantering och trasiga golvmattor.”. Efter ha struntat i underhållet under lång tid planerar nu renoveringar och hyreshöjningar med 40%.

Kamp mot hyreshöjningar och förfall

Biskopsgårdens framtid arrangerar manifestationer och ställde under våren upp två krav på monopolkapitalisterna i samband med en manifestation:
1. Frys hyrorna tills Willhem rustat upp husen i Biskopsgården och åtgärdat alla gemensamma fel och brister.
2. Missbruka inte våra pensionspengar – AP-fonderna ska hjälpa till att lyfta miljonprogrammen, inte utnyttja bostadsbristen för att tjäna ännu mer pengar på hyresgästerna.

De har även under våren arrangerat en felanmälningskampanj där de hjälper och uppmuntrar de andra hyresgästerna att göra felanmälningar. “Vi vill att alla fel och brister i våra hem ska åtgärdas, utan hyreshöjningar. Därför börjar vi nu en felanmälningskampanj.”. “Under de tre kommande söndagarna, kan du kan få hjälp med din felanmälan av dina grannar i Hyresgästföreningens lokal på Värmegatan 10. Det kommer att vara öppet hus för felanmälan”.

Deras hemsida finns på flera olika språk vilket är viktigt för att bygga upp enhet bland de boende som kommer från många olika länder.

(Visited 123 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Biskopsgårdens framtid

  1. Mfcane

    Kapitalisterna har oss i ett strupgrepp med bostadsfrågan i detta kalla land. de vet att vi har inget alternativ än att punga ut med den summa de begär i samarbete med hyresgästföreningen. Inget borgligt parti (dvs hela bunten om man ser vilken klass de tjänar) har bourgeoisins tillstånd att ta upp frågan om hyressänkningar… som borde vara en populär fråga men ack nej, man får inte trampa bostadsmogulerna på tårna.

    Å andra sidan, destå mer de attackerar arbetarklassen och pressar tillbaka vårt läge så skapar de fler av systemets dödgrävare.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.