Föredrag om politisk ekonomi i Stockholm

Saab gillar mervärde.

En kamrat ut Kommaks redaktion höll nyligen ett föredrag om politisk ekonomi som ligger här nedanför. Det som står efter texten “SKYLT” är inte rubriker utan centrala ord och begrepp som skyltades under föredraget.

Idag skall vi tala om ekonomi men det finns olika åsikter om ekonomin. Det finns de falska liberala uppfattningarna om ekonomin som de lär ut i skolorna och så finns det marxistisk politisk ekonomi. Den här boken anses vara den viktigaste läroboken i ekonomi i Sverige idag och den är full med lögner så den lägger vi åt sidan. Den här boken heter Kapitalet och är full med sanning så det är en bok som rekommenderar.

Men vad betyder egentligen begreppet ekonomi? Ekonomi handlar om hur människan använder sina begränsade resurser. Människorna har ju genom historien alltid haft begränsade resurser. Men samhället har genom tiderna sett olika ut och resurserna har använts på olika sätt och i olika system. Det ekonomiska system vi har i Sverige kallas kapitalism. I ett kapitalistiskt system så finns det kapitalister som äger företagen och arbetare som arbetar på dessa företag.

SKYLT: DET EKONOMISKA SYSTEMET HETER KAPITALISM

Om vi ser oss omkring i rummet så ser vi att vi är alla här arbetare eller på väg att bli det. Vi går till våra arbeten och arbetar och åren går. De flesta frågar sig aldrig vad som egentligen händer när man är på jobbet. Allt verkar så självklart, man går till sitt jobb och man får sin lön. Det är väl inte konstigare än så? Det hela verkar mycket enkelt men skenet bedrar. Bakom ytan som vi ser när vi är på jobbet finns en verklighet som inte blir synlig förrän man börjar studera hur hela det kapitalistiska samhället fungerar. Det finns hemligheter som vi vill berätta om idag. Så vad är det egentligen som händer när vi går till jobbet?

Det som jag har som kapitalisten vill ha är min arbetskraft och det är faktiskt det enda jag har. Jag har lite saker hemma men jag har mycket mer skulder så det jag faktiskt har som är viktigt för mig är min arbetskraft. Det innebär att min kropp har förmågan att arbeta och göra nyttiga saker. Den levande kroppen av kött och blod, det är min arbetskraft. När jag går till jobbet så köper kapitalisten alltså min arbetskraft under en viss tid.

SKYLT: KAPITALISTERNA KÖPER ARBETSKRAFTEN UNDER EN VISS TID

I mitt fall så köper kapitalisten min arbetskraft under en månad och för det får jag min månadslön på 22 000 kr. Kapitalisten har alltså köpt rätten använda mig och min arbetskraft under en viss tid och under den tiden vill han pressa ur mig så mycket livskraft som möjligt.

SKYLT: ARBETSKRAFTEN ÄR TILL SALU PÅ ARBETSMARKNADEN

Men för dessa 22 000 kr som jag fick i lön så skulle kapitalisten istället kunnat köpa sig en ny dyr TV eller en cykel eller ett par tusen kilo billiga äpplen. I mitt fall köpte han inte tusen kilo äpplen, han köpte istället min arbetskraft. Arbetskraften är alltså något som kan köpas och säljas precis som TV-apparater, cyklar och äpplen. En vara är en produkt av mänskligt arbete men arbetskraften kan inte räknas som en vara. Istället är det källan till alla varor. Det mänskliga arbetet skapar varorna.

En marknad är ett ställe där säljare och köpare möts och den marknad där arbetskraften är till försäljning kallas för arbetsmarknaden. Det finns olika kapitalister som jag kan sälja mig till på denna arbetsmarknad. Vi arbetare bjuder ut oss själva dessa kapitalister på marknaden och vi säljer oss själva bit för bit. I mitt fall så säljer mitt liv helst månad för månad och till högstbjudande kapitalist.

SKYLT: BEGREPPET BYTESVÄRDE

För att vi skall kunna vad som händer när vi säljer vara arbetskraft till kapitalisterna måste vi lära oss ett ganska svårt begrepp som kallas bytesvärde. Bytesvärde skrivs ofta kort och gott som värde i böckerna. Vad är bytesvärdet? En varas bytesvärde är det värde som den har när den kan bytas mot andra varor eller pengar. Alltså, jag kan sälja en ny telefon på Blocket och för vad jag får för denna telefon kan jag få fem par skor. En telefon har alltså lika stort bytesvärde som 5 par skor. Bytesvärdet är en dold egenskap som vi tänker oss att varor har men som inte syns på dem. Det är inte samma sak som priset som syns på prislappen på varan. Bytesvärdet är syns inte och en förutsättning för att varor ska kunna bytas mot varandra. En varas verkliga bytesvärde kommer upp till ytan genom att varorna får ett pris.

SKYLT: KÄLLAN TILL VARORNAS VÄRDE ÄR ARBETET

Hur förklarar vi att en bil kostar 100 000 kr och en jacka 1000 kr? Detta kan vi bara förklara genom att se hur mycket arbete som är nedlagt i bilen och jackan. Varornas bytesvärde bestäms nämligen av hur mycket arbete som har varit nödvändigt för att skapa dem. I en bil har det lagts ner oerhört mycket mer arbete än i jackan och det förklarar deras olika bytesvärde. Bytesvärdet ligger sedan till grund för priset på marknaden. En varas bytesvärde uttryckt i pengar, kallar man dess pris.

SKYLT: DIN LÖN BESTÄMS AV HUR MYCKET DU BEHÖVER FÖR ATT LEVA

Precis hos varorna så bestäms värdet på arbetskraften främst av hur mycket arbete som är nedlagt i den, dvs. produktionskostnaderna. Arbetskraftens produktionskostnader är det arbete som krävs för att bevara arbetaren som arbetare, dvs. mat och husrum och kostnaderna för att utbilda honom till arbetare. Ju mindre utbildningstid ett arbete därför kräver, desto mindre är arbetarens produktionskostnader, och desto lägre är priset på hans arbete, hans lön. För de jobb där det inte krävs någon utbildning så ligger lönen precis i nivå med vad som krävs för att hålla arbetaren i arbetsdugligt tillstånd. Priset på hans arbete kommer därför att bestämmas av priset på de nödvändiga livsförnödenheterna, dvs. mat och kläder. Kapitalisterna vill betala så lite som möjligt min arbetskraft men de kan allmänt talat betala mindre än att vi och våra familjer överlever och kan gå tillbaka till arbetet nästa dag.

MERVÄRDET OCH UTSUGNINGEN

Kapitalisten köper min arbetskraft under en viss tid och påstår att jag får betalt för det arbete jag utför i företaget. Är det verkligen så? Men faktum är att om jag arbetar 8 timmar på en dag så har jag antagligen arbetat ihop värdet av min lön redan efter 4 timmar. Resterande 4 timmar arbetar jag ihop vad vi kallar mervärde åt kapitalisten. Mervärdet är det obetalda arbete, som kapitalisten snor åt sig från arbetaren. För att uttrycka det enkelt, vi arbetare arbetar gratis åt kapitalisterna en stor del av dagen och sedan har de mage att kalla sig arbets-GIVARE medan vi kallas arbets-TAGARE. I själva verket är det kapitalisterna som är TAGARE och vi som är GIVARE.

Det är en tvärtomvärld vi lever i och ekonomerna på universiteten i ett kapitalistiskt samhälle försöker inte beskriva verkligheten så att vi skall förstå den bättre. De fördunklar verkligheten och för ut ett budskap som gör att vi skall acceptera orättvisorna.

Och vad skall vi göra åt det?…

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.