Är det fel att bränna svenska flaggor?

När denna fråga kommer upp händer det ofta att folk som annars är politiskt kloka hävdar att arbetarklassen i Sverige associerar flaggan med sommar, semester och annat trevligt och att det därför är dumt att bränna den. Det man kan för det första kan invända mot den ståndpunkten är att arbetarklassen i Sverige inte är homogen och att det antagligen finns en stor grupp i arbetarförorterna som inte associerar flaggan med något gott.

För det andra kan fråga sig vad flaggan egentligen representerar? Flaggan representerar officiellt den svenska förtryckarstaten, dvs. klassdiktaturen. Ur en strikt ideologisk synvinkel så är det verkligen inte fel att bränna den. Men kommunister arbetar inte i ett vakum utan självklart måste vi förhålla oss till vad befolkningen tycker i ett område. Men vad kan det få för politisk effekt om man bränner den svenska flaggan på ett torg och samtidigt sprider information om att den i 1000 år har symboliserat förtryck och att vi är motståndare till borgerlig nationalism och förespråkar proletär internationalism och förbrödring mellan folken? Det skulle kunna vara en vettig aktion. Kommer några att bli arga? Självklart,men det är helt naturligt och deras ilska kan bli till en snackis som kan bidra till att vi får ut vår politik till större grupper.

En kommunist viftar inte med kungens trasa

Det finns en del personer som kallar sig kommunister som sedan 70-talet talar om att vi måste värna det “svenska nationella oberoendet”. De vill gärna vifta med den svenska flaggan och de övergav för 30-40 år sedan klasskampen i ett påstått försvar av “Sveriges nationella oberoende” i förhållande till supermakterna. Är det inte dags att sluta med detta nu? Är det inte uppenbart att det är Sverige som förtrycker andra länder och inte tvärtom? Är det inte dags att förtryckta folk och arbetare enar sig över hela världen och att vi skrotar chauvinismen och ersätter den med proletär internationalism?

(Visited 297 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

13 thoughts on “Är det fel att bränna svenska flaggor?

 1. bloggarbjorn

  En skribent på Knut Lindelöfs blogg hävdar att de enda ställena där det är riktigt att bränna svenska flaggan är i Libyen och Afghanistan, länder som har drabbats av svensk krigföring. Det låter rimligt. http://www.lindelof.nu/nationaldagen/

  I övrigt är detta en struntfråga. Varför skulle den vara viktigare än att exempelvis naturtillgångar i Sverige ges bort nästan gratis till utländska exploatörer (gruvrättigheter)? Det verkar nästan som Kommak är inne på de knas-ståndpunkter som någon/några förfäktade i Oktoberrörelsen och som väl knuffar en hel del oroade arbetare mot sverigedemokraterna och ännu värre alternativ. Att förstöra den möjliga hemmabasen i väntan på någon internationell proletär front som vi inte ens vet om den kommer att inträffa är ren idioti.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Ditt resonemang utgår inte från att den svenska staten är en klassdiktatur och att monopolkapitalisterna kontrollerar staten. Eller håller du med om detta? I så fall väljer monopolkapitalet att låta utländska bolag verka här. Det är inte ett hot mot det "nationella oberoendet" eftersom det inte existerar ett sådant problem i allmänhet. Sverige tillhör gruppen länder som förtrycker andra ekonomiskt och militärt och det kan ske eftersom monopolkapitalisterna i Sverige (15 familjer) kapitalmässigt är starka. De svenska monopolkapitalisterna tillåter exploateringen frivilligt och de svenska monopolkapitalisterna plundrar friskt naturresurser över hela världen. Läste du om Ethiopien-Martins bråk med svenska monopolkapitalister som exploaterar i Ogaden? Bråket visar vad de går för. Jan Myrdal skriver att det svenska överskiktet är '"globaliserat" och visst är de det men inte i förhållande till sin stat som tjänar dem i ur och skur. Storparasiterna kan inte byta skal som en eremitkräfta, de är ekonomiskt sett sammansmälta med staten sedan 100 år tillbaka. Det är det som vi kallar statsmonopolkapitalismen. Nationalismen är reaktionär i ett imperialistiskt land och blir chauvinism. Vi behöver proletär internationalism inte ett försvar av ett icke-existerande problem. Sverigedemokraterna arbetar för att bygga upp en rektionär rörelse och spelar på fördomar och chauvinism. Skulle vi ta upp och driva en fråga som baserar sig på en felaktig föreställning bara för att en del arbetare håller med dem? Det verkar väl inte så klokt. Självklart skall vi kämpa tillsammans mot gruvbolagen och miljöförstöringen i Norrland men inte för det "nationella oberoendet" utan för att försvara arbetarklassen och folkets intressen. Vi drömmer inte om en reformerad borgarstat som har huggit av sina bläckfiskarmar utomlands och som plötsligt börjar värna "småfolkets" intressen inom Sveriges gränser. För det krävs en socialistisk rådsrepublik och den drömmen kommer vi aldrig att släppa.

   Lindelöf rasar mot anarkisterna:
   "Hon kommer själv från Iran och borde därför inte ha något specifikt mot Sverige, men vill ändå bränna den svenska flaggan.". Vad är Sverige? Varför är Lindelöf VI med den svenska staten? Den marxistiska arbetarrörelsen har alltid velat ha en ny stat ända sedan Pariskommunen. Varför skall vi försvara den nuvarande staten? "”Vi skall avskaffa alla nationer, vi är världsmedborgare allihop.” säger en av de som Lindelöf är arg på. Detta är något vi arbetar för att åstadkomma i en kommunistisk framtid men anarkisterna vill avskaffa staten NU och införa kommunismen NU. Vi har en annan inställning och vi arbetar målmedvetet för att åstadkomma detta men vi vet att det kommer att kräva en mycket mödosam kamp. Till att börja med måste vi upprätta en socialistisk rådsrepublik inom det territorium som utgör Sverige idag och på ruinerna av den gamla klassdiktaturen och då är det helt meningslöst att utnämna sig till "världsmedborgare". Vår kamp är nationell till formen och internationell till innehållet, men absolut inte nationalistisk.

   Reply
   • bloggarbjorn

    En dj-a massa ord men usla argument som i grunden bara är intressanta för (det utländska) kapitalet. Ännu ett exempel på att de som kallas 'vänster' i dagens Sverige närmast desperat försöker undvika frågor där det skulle kunna gå att få brett stöd. I stället går man öppet åt höger, alternativt försöker dölja tomheten i politiken med skenradikala fraser. Inte undra på att 'vänstern' i Sverige i det närmaste fallit ihop och upphört existera.

    Reply
    • Redaktionen Post author

     Vi lägger upp en artikel från KPML(r):s tidning Röda Rappet på detta tema. Vad anser du om innehållet i den som kommer upp om några minuter?

     Reply
    • Redaktionen Post author

     Du bemöter inte ett enda av dessa argument. Om de är usla så är det välkommet med motargument som smular sönder dessa påstått usla argument. Du skriver om att "undvika" frågor. Men återigen, detta är en icke-fråga för arbetarklassen. Om vi ställer upp en politik så måste vi fråga oss hur den passar i förhållande till vår strategi. Kommunisterna vill genomföra en socialistisk revolution. Detta är den "etapp" som vi befinner oss i (oavsett hur långt bort detta i tiden detta kan tänkas vara), kampen för att inleda en socialistisk revolution. Strategin i denna etapp innefattar bl.a. att skapa ett arbetarparti som kan klara av den kampen och skaffa sig ett starkt fäste i arbetarområdena. Hur förhåller sig politiken att "försvara det nationella oberoendet" i förhållande till den strategi? Skall vi ställa upp krav på staten i ett försök att hindra det utländska kapitalet exploateringsprojekt i Sverige eller skall vi organisera folk att ta upp kampen mot monopolkapitalet generellt? Menar du att man särskilt på inrikta sig på kamp mot utländskt kapital och i så fall varför?

     Reply
     • bloggarbjorn

      Jag tror vi talar förbi varandra, och då blir debatt meningslös. Men titta förslagsvis på det här klassiska sovjetiska inlägget. Visserligen är det från en annan epok, men det finns en sak där att fundera på: 'Nationell nihilism' som det varnas för. Samt fundera på frågan 'vem tjänar på en politik som är nationellt nihilistisk'? http://democracyandclasstruggle.blogspot.se/2014/… Bör man vara så rädd för att säga/göra något som kan gynna svenskt kapital att man i praktiken kastar sig i armarna på utländskt kapital i stället?

      Reply
      • Redaktionen Post author

       Det här stycket av Charkov måste förstås i sitt sammanhang och det är skrivet precis efter andra världskriget när Tyskland hade hotat och undanröjt flera imperialistiska och förtryckta länders nationella oberoende och USA ockuperade Europa etc. Men att lyfta fram och tillämpa detta i dagens Sverige blir reaktionärt (se nedan).

       "The patriotism of the popular masses serves as a powerful spiritual weapon of the workers in the struggle for liberty and national independence (alltså när det finns ett sådant problem, vilket det inte gör i Sverige). Directed against patriotism, bourgeois cosmopolitanism pursues the goal of ideological disarmament of peoples opposing American imperialistic expansion.


       With the aid of cosmopolitan propaganda, the bourgeoisie of Western countries and their agents in the persons of Blum, Bevin, and Schumacher and their like aspire to excuse their national treason, and to prepare ideologically the total surrender of these countries before American imperialism."

       Patriotism i imperialistiska länder som inte är ockuperade är chauvinism och blir en ideologisk hjälp till det egna landets bourgeoisie i dess expansionistiska strävanden. Vi önskar alltid nederlag för den egna imperialistiska regeringen. Vi vill inte stärka staten i något avseende utan störta förtryckarna och deras stat. I detta är kampen nationell men internationell till innehållet. Vi är alltså motståndare till kosmopolitismen. Vi kämpar här och nu för ett socialistiskt Sverige, inte för en världsregering. Se Lenins uppfattning om saken: http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/

       Man måste inte välja mellan borgerlig nationalism (med trevärldar-ursprung) och kosmopolitismen, man kan välja marxismen också. Proletärer i alla länder och världens förtryckta folk, förena er! Det är väl en bra riktlinje?

       Mr Nick Glais är ute och reser: "This was what Mao Zedong meant when he called patriotism applied internationalism,". Mao talar om ett Kina som är utsatt för ett extremt nationellt förtryck, inte om UK eller Svärje som krigar sig till profiter runt om i världen.

       Reply
 2. fdr

  Men nog är detta ganska onyanserat. Ja, Sverige är ett förtyckarland. Men nej, inte på samma sätt som t.ex. USA eller Tyskland. Det går inte att gruppa ihop i enbart förtryckare / förtryckta. Det finns grader och nyanser.

  Men, att vi inte ska värna om någon "svenskkhet" osv är självklart. Mycket av dagens vänster går helt fel här, vår värld är inte densamma som för 50 år sen, och kaitalzonerna är inte kopplade till samma enheter (nationalstaterna) som på det tidiga 1900-talet.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Här har vi olika uppfattningar. Huvuddelen av de som kallar sig kommunister i Sverige idag har övergett Lenins tes om imperialismen och försöker istället skapa nya grupper av länder som påstås ligga mitt emellan de imperialistiska länderna och de förtryckta länderna. Men det finns ingen sådan mellan grupp (gråskala) och det kan inte existera sådana länder mer än tillfälligt. De imperialistiska länderna strävar efter dominans och de länder som inte orkar stå emot förvandlades till förtryckta för över 100 år sedan. Kina är det enda land som har gått från att vara förtryckt till att bli imperialistiskt. De länder som försöker resa sig möts med bomber och kanoner, det är därför det inte finns någon gråskala.

   Kapitalet är i grunden kopplat till staten på samma sätt som förr. I Sverige styr några finansfamiljer staten precis som förr och så är det i alla imperialistiska länder. Det tycks pågå en rasande ideologisk kamp för att försöka "koppla bort" finanskapitalet från nationalstaterna men det är kanske inte så konstigt? Finansoligarkin vill inte att klasshatet riktas mot borgarstaten.

   Reply
   • fdr

    Visst är kapitalet kopplat till staten, där är vi helt överens. Men alla stater har inte samma styrka, exmpelvis gynnar den tyska staten främst det tyska kapitlat. Detta gynnar givetvis kapitalismen som helhet, men inte alla lika mycket. Likaså med USA.

    Sverige är en medlöpare, tjänar på att liera sig med starkare stater för att på så sätt gynna "våra" kapitalister. Men medlöperi är inte samma sak som att vara den ledande kraften (även om det stärker den).

    Ni talar om Lenin. Ja, men redan han (och för den delen Marx, i t.ex. Den tyska ideologin) talade också om hegemoni. Att kampen inte ernbart är mellan två absoluta grupper, utan om att det handlar om att göra sitt egenintress tatt framstå som det allmänna intresset. USAs kapitalism har länge lyckats med det, ta snacket om ledare för den fria välden osv. Dvs USAs kapital är det hegemoniska, och uppfattas som gynnande alla kapitalister. Men klasskamp finns i allt, inte bara mellan borgare och arbetare. Så håller "den fria världen" på att bli delas, till att bli flera: kapital i USA, EU (eller kanske snarare konstellationer i EU), Kina, Ryssland osv. framstår inte som ett, med samma intresse. Därmed är det också skillnad i grad av förtryck, inte pga systemskillnader (kapitalismen är den samma oavsett vem som företräder den) utan i fråga om möjligheter.

    Reply
    • Peter

     “skillnad i grad av förtryck”, visst men i jämförelse mellan Sverige, Tyskland och USA så är den svenska imperialismen inte “mildare” utan mindre. När de får chansen kan de vara lika brutala. Svenska kulor gör lika stor skala som amerikanska när de dödar afghanska bönder.

     Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.