Gör din plikt idag. Rösta och stärk det politiska systemet.

Ett väl fungerande europasamarbete bevarar freden och är av stor betydelse för arbetarklassen i Sverige. Genom de fredsframtvingande åtgärderna mot t.ex. Serbien, Irak och Libyen har makthavarna i västeuropa gång på gång visat att de fungerar som en garant för fred och stabilitet. Nu när Ryssland hotar oss kan vi bäst bevara freden genom att Europa håller ihop och bygger ett kärnvapenförsvar vid Rysslands gränser. I Ukraina har en stark EU-gemenskap visat hur ett land kan stabiliseras genom stödet till frihetskämparna som försvarar landet mot den ryska fascismen.

Vårt välstånd har byggts upp genom att våra företag fått tillgång till marknader i andra länder och kunnat växa till globala aktörer. Tänk dig ett västeuropa som inte kan använda billig arbetskraft och billiga råvaror i fattiga länder. Hur skulle det se ut? Var skulle fabrikerna då ligga? Du som är arbetslös och hungring skall komma ihåg att du nog hade varit ännu hungrigare om inte våra globala aktörer hade kunnat växa till sig. EU har blivit vår hemmamarknad. Det här är viktigt. Vi är inte bara människor och arbetare. Vi är alla små delar av storbolagen och EU är vår marknad. Vi beroende av ett konkurrenskraftigt och välmående EU. Det är en myt att det finns väsentliga intressemotsättningar mellan företagsledningar och de anställda eller mellan staten och undersåtarna. Vi är alla medborgare och vi har alla samma intresse av ett konkurrenskraftigt och välmående EU. Med andra ord, vi arbetare behöver kapitalisterna och kapitalisterna behöver en organisation som kan hjälpa våra globala aktörer att sälja våra varor och öppna upp nya marknader. Det är inte konstigare än så. Därför är det av största vikt att lyfta fram betydelsen av EU och valet till Europaparlamentet idag.

Din röst stärker det politiska systemet. Om det är få som röstar så kan det uppfattas som att det politiska systemet saknar legitimitet och då stärks de mörka krafter som ifrågasätter den rådande demokratiska ordningen. Om du inte hittar något parti som passar dig så kan du blankrösta. Det är bättre att blankrösta än att vara soffliggare eftersom du då visar att du tror på systemet men inte har hittat “rätt” parti än.

Försvara friheten! Bötfäll soffliggarna med stränga böter!
Kom ihåg att demokratiaktivister dör för rätten att rösta i Ukraina och Syrien!
Vi får inte svika dem!

(Visited 120 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.