En kommunistisk valaffisch

Den här affischen sattes upp i Stocholm på 1:a maj (ladda ner den här). Vi är glada att vi inte är ensamma i valbojkottskampanjen. Vi har sett att de som arbetar under namnet 365rörelsen har gjort målningar i Rinkeby och i Enskede. Andra gruppers bojkott av EU-valet måste även betecknas som positivt även om det sker från en annan utgångspunkt än vår. De bidrar till att normalisera själva idén om valbojkotten som taktik och sprider den till nya grupper.

Hade Lenin varit för en allmän valbojkott i dagens Sverige?

Frågan ovan är något absurd men frågan om hur man skall tillämpa den kommunistiska rörelsens erfarenheter i dagens Sverige är i högsta grad aktuell. De som idag predikar att kommunisterna skall ställa upp i riksdags- och kommunvalen använder gärna Lenins bok “Radikalismen som kommunismens barnsjukdom” som slagträ i debatten. Lenin sa att kommunisterna borde ställa upp i valen på 1920-talet eftersom det skulle bidra till att man kunde få ut propagandan till en bredare publik. Det som ofta “glöms” bort är att han var tydlig med att kommunisterna måste göra en analys av läget för att bedöma vilket taktik som är lämplig, att aktivt bojkotta eller ställa upp i valen. Situationen för 100 år sedan är så klart annorlunda jämfört med idag i flera viktiga avseenden. För 100 år sedan var den allmänna rösträtten ny i många länder och den hade införts under trycket från den revolutionära kampen i Europa. Då fanns det ett stort intresse av vad som hände i parlamenten. Men finns det idag ett intresse eller är det kompakt ointresse för vad som händer i riksdagen och i kommunfullmäktige som vi ser hos arbetarklassen? Försök samla några arbetskamrater för att titta på en riksdagsdebatt… Idag är arbetarklassen i Sverige lamlslagen av liberala föreställningar och de reformistiska partiernas inflytande. Skall vi ändra på det så måste vi hitta sätt att aktivera stora arbetargrupper i klasskampen. En bred radikalisering kan endast ske genom folk får egna erfarenheter. Att idag fortsätta att tjata på folk att de skall kämpa för och hoppas på en “vänsterregering” är rent bedrägeri. Det är endast den utomparlamentariska kampen som kan sätta press på kapitalisterna och deras politiker att bromsa försämringarna och det är i detta arbete som vi har chans att nå ut till bredare grupper med frågan den socialistiska revolutionen. Tro det eller ej, vi har Lenins ande med oss.

(Visited 174 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “En kommunistisk valaffisch

  1. Mfcane

    Valet är det största bedrägeriet i det moderna samhället. Dess syfte är att få oss att leva i en illusion om inflytande som gör att vi känner oss positiva till de styrande och dessutom att fördela positioner för byråkrater.

    Det enda rätta om man vill bryta illusionen är aktiv valbojkott.

    EU-valet är redan förkastat i sin helhet av folket och spelar föga roll men riksdagsvalet måste vi få bukt med. Alltför många i grunden vettiga människor går direkt emot sina klassintressen och lägger lappar i små urnor och känner att de åtminstonde gjort det lite bättre, men ack va fel!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.