KS1 ”Hallen”: RFO bekämpar fackklubbens högerfalang

KS1 ”Hallen” är en är en arbetsplats i norra Stockholmsområdet med ca 200 anställda och ett tiotal inhyrda akademiker från ett bemanningsföretag. Hallen är en del av en större företagskoncern.

Arbetsplatsledningens förslag om att ”ge bort” en större del av produktionen till ett systerföretag inom koncernen skapar upprörda känslor bland arbetarna på golvet. Anledningen till att förslaget har kommit verkar till stor del vara att chefen för Hallen önskar sig en befordran inom koncernen och vill genom denna offergåva visa sig villig att lägga ned stora delar av Hallen i rationaliseringens namn för att koncernen skall uppnå mer fördelaktiga vinstprognoser detta år.

RFO har under föregående år lyckats inta nyckelpositioner samt skaffat sig viktiga allierade inom den lokala fackklubben och kan i o m detta mobilisera sina kamrater på golvet mot arbetsplatsledningens förslag som kommer att medföra omfattande avskedanden bland Hallens arbetare.

RFO har till uppgift att stärka den lokala fackklubbens kampvilja mot en arbetsplatsledning som successivt har flyttat fram sina maktpositioner på Hallenarbetarnas bekostnad. Uppgiften är således att stärka den fackliga vänsterfalangen inom klubben i syfte att förinta den arbersköparvänliga högerfalangen som alltför länge har dominerat fackklubben.

(Denna text är återanvänd från februari 2014)

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “KS1 ”Hallen”: RFO bekämpar fackklubbens högerfalang

  1. Mfecane

    Det verkar som att kommunisterna måste förena deviserna ”gör facket till en kamporganisation” och ”leve de vilda strejkerna!” och använda alla tillbuds stående medel i den hårdnande klasskampen. Uteslut inte det ”legala” arbetet men lägg inte all möda på det. Idag är det svårt för många med osäkra anställningar att ta öppen kamp av rädsla för den borgliga diktaturen som kan sparka folk hur som helst.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.