Revolution i Väst? Imperialismens kris enligt OECD

OECD är en sammanslutning som består av världens imperialistiska (kapitalexporterande) länder + några länder till. OECD bildades efter andra världskriget för att samordna USA:s Marshallplan som syftade till att med  miljarder dollar “rädda” Västeuropa undan socialismen. I en färsk rapport försöker OECD reda ut vad som egentligen har hänt under vad de kallar den “Stora Recenssionen” som började 2008. Här nedan är några av deras iaktaganden:

Utan jobb och mat i världens rikaste länder

“Sedan 2007 har antalet arbetslösa i OECD-länderna ökat med en tredjedel för att nå 48 miljoner och mer än en tredjedel av dem har varit utan av arbete i mer än ett år. Allt fler säger nu att de har problem att få ekonomin att gå ihop, … en av fyra människor i OECD-länderna rapporterade inkomstsvårigheter. I tre av euromedlemmarna, Grekland, Irland och Spanien har antalet personer som lever i hushåll utan inkomst från arbete har fördubblats.”. Det är nästan ofattbart hur många personer som kommer gå under i fattigdom och arbetslöshet i “Väst” under de kommande åren. Några kanske tycker att ett antal riktigt hårda år av strider är ett pris man är beredd att betala för att lösa problemen?

“federala matbistånds-program i USA stödjer nu ungefär dubbelt så många hushåll som under 2007, antalet med bristande tillgång på mat på någon tid på året har ändå stigit från 13 miljoner (11% av alla hushåll) under 2007 till miljoner MSEK (15%) under 2012. … Fyrtioen procent av alla livsmedelsotrygga hushåll fick inget stöd genom federala matbiståndsprogram.”. Visst är Obama-adminstrationen lite mer folklig än den otäcke Bushs gäng? Förmodligen tänker sig att de hjälper genom att “härda folket” inför ännu hårdare tider. Men det kan också vara så att Obama är dåligt informerad.

I Sverige litar vi på staten

I Sverige har monopolkapitalets eftergiftspolitik skapat en omfattande acceptans för klassdiktaturen som utmärker sig internationellt. Detta förtroende kommer garanterat att minska i takt med att  konsekvenserna av knäckebrödspolitiken blir allt mer uppenbara. Men det är också en fråga om den kommunistiska rörelsens utveckling och inflytande. “Förtroendet för de nationella myndigheterna är generellt hög i Luxemburg, Norge, Sverige och Schweiz, medan det är lågt i Tjeckien, Grekland och Japan. stora skillnader finns mellan länderna. I de flesta OECD-länder minskade förtroendet för nationella myndigheterna från 2007 till 2012. Nedgången var särskilt stor i Grekland, Irland, Portugal och Slovenien, som alla drabbats hårt av krisen.”.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.