Hur fungerar staten egentligen? Några ledtrådar

För kommunisterna är parlamentarismen demokrati för de rika. Men de förmögna och deras politiska representanter hävdar självklart att alla har lika mycket inflytande över den politiska processen. Men hur fungerar staten egentligen? Några ledtrådar.

När till och med liberalerna börjar tvivla

På regeringens hemsida hävdas att: “Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all offentlig makt utgår från folket. Vart fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut …”. Men det framkommer med jämna mellanrum uppgifter som kan få den mest hängivna liberal att börja tvivla på att den officiella bilden stämmer.

Fallet Bildt. Styr verkligen regeringen Sverige genom att verkställa riksdagens beslut?

Ovillkorligt stöd till Ukrainas opposition och stenhårda fördömanden av Ryssland. Det har varit utrikesminister Carl Bildts (M) linje ända sedan krisen på Krimhalvön eskalerade i slutet av februari. Han har kallat Ukrainas förra president Viktor Janukovytj för ”Quisling” på Twitter och sågat Fredrik Reinfeldts uttalanden om förståelse för oron över Krims ryska minoritet.  Enligt en källa på Utrikesdepartementet som tidningen Dagens ETC talat med skapar Carl Bildts linje slitningar mellan statsministerns stab och Utrikesdepartementet (UD).

– Carl Bildt har, ska vi säga, unika egenskaper. Han företräder Sverige som om det skulle vara en enmansshow. Det här skapar frustration och osäkerhet, speciellt i hastigt föränderliga och känsliga situationer som den vi nu har i Ukraina. Det är inte acceptabelt att Sveriges officiella linje ska utgå från en person och dessutom kommuniceras via Twitter. Det är inte seriöst, anser källan som har arbetat under flera olika utrikesministrar och uttalar sig i löfte mot anonymitet.

Den f.d. riksdagsledamoten Maj Britt Theorin om Bildt:
– När en utrikesminister står i Agenda och rättar statsministern, då finns det all anledning att fundera kring ordergången, och kring vem som idag egentligen formulerar landets policy. Min uppfattning är att Carl Bildt är självsvåldig.

Inte bara det att staten i sig är kapitalisternas redskap för att förtrycka arbetarklassen. Vad gäller utrikespolitiken så skapas den i praktiken inte genom kapitalisternas parlamentariska process utan (som det verkar) i stora delar diktatoriskt genom Bildt personliga överväganden (naturligtvis inom de snäva ramar som finanskapitalet ger honom).

Sammansmälta kapitalister och politiker. Vem är vem egentligen?

Frågan är vem som läser ledarsidorna nu för tiden. Hoppas att några läste just denna. På Expressens ledarsida kunde man nyligen läsa följande angående knäckebrödskandalen:

“För mannen bakom Hälsans förskola är inte vem som helst. Bijan Fahimi är inte vem som helst. Bijan Fahimi satt under flera år i Folkpartiets styrelse. Han är dessutom vice ordförande i Almega och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Han är så mycket insider som man kan bli. Det går inte att distansera sig från hans verksamhet och anlägga den klassiska rötäggsteorin. Det går inte heller att spela ut kortet om hårdare kvalitetskontroller. För inte kan väl Svenskt Näringsliv vilja porta en av sina egna främsta företrädare från välfärden? Knäckebröden klistrar liksom fast i gommen på valfrihetshögern. Ännu en gång blottläggs täta band mellan politiken, PR-byråer och välfärdsbranschen. Den dåvarande VD:n bakom JB-konkursen, Anders Hultin, har djupa rötter inom Moderaterna och är personlig vän med finansministern. Kunskapsskolans grundare Peje Emilsson är ett annat exempel. Jag har i en tidigare krönika (16/6-13) ställt frågan om dessa kompisnätverk spelar roll för alliansens syn på välfärden. En rimlig gissning är att de faktiskt gör det. Man har ett gemensamt ideologiskt projekt – att öka det privata inslaget inom välfärden. Det är bara rollerna som skiftar.”.

Här är ett citat ur en annan ledare: “Nätverken av personliga kontakter, lobbyister och PR-konsulter vävs allt tätare i Sverige. Alla känner alla inom de politiska eliterna och man byter uppdragsgivare lika obekymrat som man byter skjorta. Senast i raden är förre försvarsministern Sten Tolgfors (M) och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (FP) som båda har blivit PR-konsulter.”.

Finanskapitalet kan på ett allt mer uppenbart sätt styra politikens riktning. En utveckling som har skett de senaste åren tycks vara att olika finansgrupper har skaffat sig ett mer direkt inflytande genom personliga kontakter. Kan man våga påstå att detta är ruttet? Är det vågat att påstå att det politiska systemet är inne i en föruttnelseprocess där vänskapskorruptionen blivit mer framträdande samtidigt som det officiellt heter att Sverige är ett världens minst korrumperade länder. Detta kanske stämmer på tjänstemannanivå men att Sverige skulle skilja sig från andra länder vad gäller korruptionen i toppen är det svårt att tro.

 

(Visited 42 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.