Kampanj: “Ingen skall behöva vara timmis!”

2014-03-22 12_33_05-140321 RFO - timmis.pdf - Adobe Acrobat ProHär är ett RFO-flygblad som har gjorts om. Tidigare var det ganska mycket mer text.
Hjälp till att dela ut detta i “hela”-Sverige. Ladda ner! Skriv ut! Dela ut och sätt upp!
uploads/2014/03/140321-RFO-timmis.pdf

Kampen mot osäkra anställningar och särskilt mot “timmis”-helvetet kommer att bli långvarig. Problemet hänger samman med hela det kapitalistiska systemets utveckling där tidigare det socialistiska blocket var som en återhållande faktor eftersom socialismen i kapitalisternas ögon tycktes hota hela deras existens. Idag kommer arbetsköparna i allmänhet inte backa förrän vi har lyckats bygga upp en ny kämpande fackföreningsrörelse. Men lokala strider vinnas och de kommer vara viktiga exempel eftersom de visar att kampen lönar sig.

Det har väl inte undgått någon att vi idag ser en “tävling mot botten” där t.ex. anbudsförfaranden vid offentliga upphandlingar skapar en situation där kapitalisterna i snabb takt försämrar för arbetarna för att vinna upphandlingarna. Men det går inte att lösa frågan om osäkra anställningar utan att byta ut hela systemet. Detta måste sägas, gång på gång tills varenda kotte har förstått det.

(Visited 19 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.