Vem tjänar på terrorattacken i London?

När det sker ideologiskt drivna attentat så bör man först och främst fråga sig vem som tjänar på det eftersom det allmänt talat inte finns någon slump inom politikens område. Det vill säga en lång rad politisk/ideologiska aktiviteter av samma typ händer naturligtvis sammantaget inte av en slump.

Storbritannien, USA, Saudiarabien m.fl. länder har öppet gett massivt stöd till de wahhabitiska “rebeller” som krigar i Syrien och som säkerligen numera utgör en stor av den Islamiska staten. När grupper som tillhör samma rörelse genomför attentat i Europa så blir man nyfiken på vad syftet är. Om Islamiska Statens mål verkligen var världsherravälde så kan man fråga sig hur det hjälper dem att genomföra attentat i Europa. Skulle stödet för dem öka bland muslimer i Europa som de kan involvera i sin kamp? Det kanske skulle fungera bättre att dela ut mat och pengar? Slumpartade massmord som tillskrivs “muslimer” tjänar till att sätta skräck i befolkningen och väcka hat mot muslimer i allmänhet. Det tjänar till att rikta befogat missnöje bort från makthavarna och mot en religiös minoritet. Det tjänar dessutom till att skapa acceptans för en utökning av Storbritanniens påstådda krig mot IS i Syrien som egentligen syftar till att störta Assad-regeringen och minska Rysslands inflytande. Även om man ska vara försiktig med att påstå att ett enskilt attentat är en “false flag”-operation så bör den politiskt intresserade i alla fall erkänna att det är och har varit en helt naturlig del av det politiska spelet i flera hundra år.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.