Invandrarna och kriminaliteten

I varje land finns ett trasproletariat som består av yrkeskriminella, missbrukare, prostituerade m.fl. De som invandrar till ett land får oftast ta “det som blir över”, dvs. sämst betalda arbetena med sämst villkor m.m. eller så hamnar de i en permanent arbetslöshet som är påtvingad uppifrån och som kapitalisterna tjänar på. Det är de som löper den störst risk att “trilla ner” i trasproletariatet.

Även om de som tillhör trasproletariatet kommer ur alla klasser så blidar den delen som kommer ur arbetarklassens lägsta skikt den största gruppen. Alltstå ju mer invandring desto större sannolikhet att trasproletariatets majoritet har invandrarbakgrund. Och eftersom det ytterst ojämlika imperialistiska systemet kvarstår så kommer folk kontinuerligt att fly de neokoloniala ländernas helvete. Alltså ju längre tiden går desto mer “rätt” får fascisterna. “Titta alla kriminella är invandrare och medierna vill inte säga sanningen!”. Den dumskalle till polis som nu är omskriven i medierna sitter vid sitt skrivbord och tittar på akterna och svär över alla invandrare och sedan åker hem till sitt medelklassghetto kommer utifrån sin klassposition aldrig att förstå. Han vill inte förstå eftersom småborgaren inom honom trots allt njuter av att vara förmer än “packet”.

Den evige sanningsägaren Jerzy Sarnecki har skrivit om kriminalitetens sociala orsaker här.

“Den slutsats man kan dra av denna och liknande studier är att skillnader i registrerad brottslighet mellan utrikesfödda och svenskar har olika orsaker men den viktigaste förklaringen är skillnader i levnadsförhållanden i Sverige. Utrikesfödda har generellt sett lägre socioekonomisk status och bor i segregerade områden. Detta är huvudorsaken till att en större andel utrikesfödda registreras för brott jämfört med svenskar.”

Nationalekonomen Tino Sanandajis intervjuades idag på Ekot om sin nya bok “Massutmaning – Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende“. När journalisten frågade honom om kriminaliteten inte handlar om klass så svarar han har “hört det argumentet” men att det är fel för att svammel, svammel, svammel (gick ej att förstå vad han sa).

(Visited 390 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Invandrarna och kriminaliteten

  1. Ola

    Tror inte det spelar så stor roll vad man kommer ifrån. Det som avgör är ju vilket läge man har nu. Om man har behov av omedelbar förändring för att man är pressad ekonomiskt så är det klart att man tenderar att vara mer revolutionär. I det läget spelar det mindre roll man är från Jönköping eller Bagdad.

    Reply
  2. Gatusten

    Vad tycker ni om idén om att arbetarklassen i de imperialistiska länderna är “mutad”? Är det invandrade proletariatet mindre “mutat” och mer revolutionärt?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.