Världen är inte avkoloniserad

I Asien och Afrika förklarade sig många länder oberoende under 40-talet fram till 70-talet. Men de har inte skakat av sig den imperialistiska och koloniala kontrollen och förslavningen och är alltjämt föremål för imperialistisk utplundring och aggression. De gamla kolonialisterna har förvandlats till nya kolonialister och vidmakthåller genom sina vältränade agenter sitt kolonialvälde. I de borgerliga historieböckerna heter det dock att världen har genomgått en avkolonisering.

I några koloniala länder har “vargen givit sig av genom huvudingången men tigern tagit sig in genom bakdörren”, den gamla kolonialismen lämnade plats för den då kraftfullare och farligare amerikanska kolonialismen. Från Latinamerika, Afrika och Asien forsar en ständig ström av pengar till de imperialistiska länderna i norr. För alla pengar som lämnar, blir lik kvar. Det är priset för imperialismen.

Imperialismen har alltså inte givit upp kolonialismen efter andra världskriget, utan har endast infört en ny form, neokolonialismen. Ett viktigt kännetecken på denna neokolonialism är att imperialisterna tvingats att i vissa områden ändra sin gamla metod med direkt kolonialvälde och tillgripa en ny metod för kolonialvälde och exploatering genom att lita till de agenter som de utvalt och utbildat för ändamålet. Imperialisterna med Förenta staterna i spetsen förslavar eller kontrollerar kolonialländerna och länder som redan förklarat sig oberoende, genom att organisera militära block, inrätta militärbaser och uppamma marionettregimer. Medelst ekonomisk “hjälp” eller andra former håller de dessa länder som marknader för sin kapitalexport, plundrar deras rikedomar och suger blodet ur folket i dessa länder. De blandar sig i dessa länders inre angelägenheter och gör dem till föremål för militär, ekonomisk och kulturell aggression. När de är ur stånd att med “fredliga” metoder upprätta sitt välde över dessa länder ordnar de till militära statskupper, genomför undermineringsverksamhet och tillgriper även direkt väpnad intervention och aggression.

Läs mer här
och här.

(Visited 131 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.