Bör kommunisterna bryta mot lagen?

Lagarna i Sverige har stiftats av riksdagen dvs staten. Vårt förhållande till lagarna blir alltså beroende av hur vi ser på staten. Eftersom staten historiskt och fram till idag alltid varit ett verktyg för den härskande klassen för att exploatera folket så borde man ha skäl att vara misstänksam mot vad som kommer därifrån. Lagarna är klasslagar och inte på något sätt “objektiva” eller stående över klasserna.

En vattendelare mellan reformister och revolutionärer har alltid varit synen på staten och lagarna. Eftersom reformisterna tenderar att fokusera på att försöka bli invalda för att förvalta förtryckarmaskineriet så har de en ovilja att bryta mot lagarna och “straffa ut sig”. De vill vara accepterade av borgarklassen så att de kan fortsätta lägga beslag på de miljonbidrag som borgarstaten matar dem med. Någon tror kanske att reformisterna är något mindre ont än de öppet borgerliga partierna och att de i alla fall försöker driva igenom “bra” reformer som hjälper arbetarklassen. Problemet är bara att hela regelsystemet (på ett allmänt plan) i Sverige är riggat för att arbetarklassen inte ska ha något inflytande. Den legalist som redan från början har bestämt sig för att det per definition är fel att bryta mot lagar och regler driver i praktiken en fullkomligt hopplös nederlagslinje som sällan kommer att ha framgång ens i de mindre lokala kamperna. Nej vi ska inte limma upp affischer! Nej inte nu vi måste söka tillstånd först! Nej inte den aktionstypen, det är ju olagligt! Inga olagliga strejker tack, vi måste vänta till avtalet löper ut först!

På ett personligt plan är det naturligtvis ingen bra idé att leva laglöst och bryta mot lagarna. De flesta lagar är ju nödvändiga (trafikregler, det mesta i brottsbalken m.m.) för att ett samhälle ska fungera. Det som vi diskuterar här är så klart en proletär politisk organisations förhållande till lagarna och inte enskildas personliga förhållande till staten och lagarna.

(Visited 133 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.