Om framväxten av en kår av krigarpoliser

I USA är militariseringen av polisen ett ämne som debatteras. I Sverige tycks debatten ha kommit igång men är ännu på en ganska låg nivå. Den utmärkta utställningen i Tensta och personerna bakom den bidrar säkert positivt till utvecklingen. På Tensta konsthall hölls nyligen dessutom ett offentligt möte där amerikanska aktivister berättade om det allvarliga läget i USA (läs mer här) och forskare berättade om militariseringen i Sverige och demoniseringen av arbetarförorterna.

Ska vi ta bort polisen då? Självklart behövs det ordningsstyrkor men vi bör nog fråga oss om vi vill att polisen ska utvecklas till militärt utrustade attackstyrkor som har som rutin att storma in folks hem. Vi bör nog dessutom fråga oss om vi vill se en militarisering av samhället uppifrån. Faktum är att lokala ordningsstyrkor som utgår från en folkrörelse och som känner lokalbefolkningen troligen skulle kunna lösa en hel del vardagsbrottslighet och skapa en känsla av trygghet till skillnad från SWAT/instatspolisstyrkor som skapar skräck istället för trygghet. Det låter säkert utopiskt att diskutera frågan om att skapa alternativa “polisstyrkor” men faktum är att den som är det minsta intresserad av socialism borde fundera över alternativ till hela den gamla ordningen,

Rise of the warrior cop

Radley Balko beskriver i boken “Rise of the warrior cop” hur den amerikanska polisen har utvecklas i allt mer militäristisk riktning. Deras beväpning och utrustning blir allt tyngre och tungt utrustade instatsstyrkor (SWAT) har blivit allt fler och upprättas på allt fler orter. Antalet insatser/attacker från dessa styrkor har så klart också blivit mycket fler. Den luddiga “hotbild” de utgår ifrån leder ofta till att de ställer till med stor skada. En polis beskriver i boken att de lägger stor vikt på att attackera mindre lokala droghandlare som ofta säljer bara för att försörja sina familjer. Barn kommer ofta i kläm och utvecklingen med snabba insatser i robocoputrustning leder till att befolkningen i en del områden allt mer ser polisen som en slags hotfulla ockupationsstyrkor.

Antal SWAT-insatser per år i USA
1995  30 000
2001 45 000
2005 50-60 000

Den “Nationella insatsstyrkan”

I Sverige går utvecklingen i samma riktning och numera finns krigarpoliser på heltid och de måste ju ha något att göra så de slår till lite då och då, tex. mot en kille på Järvafältet som tillverkade illegala CD-skivor hemma.

Så här skriver polisen själva.

“Till en början förstärkte polisen de piketgrupper som fanns organiserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Grupperna skulle inte bara arbeta med farliga situationer, utan skulle till största del syssla med vanligt polisarbete, det vill säga normal ordningspolisverksamhet. Efter mordet på statsminister Olof Palme 1986 tillsattes två statliga kommissioner som såg över Sveriges terrorismbekämpning. Det ledde till att regeringen gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag att organisera ”Beredskapsstyrkan mot terrorism” inom polismyndigheten i Stockholms län år 1990. Gruppen döptes snart om till NI och blev därmed också en resurs för hela Sverige.”

(Visited 90 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.