Är du rädd lille vän? Bra, det är precis vad regeringen vill

Sverige har kopierat USA:s Homeland Security-upplägg med terrorvarningar som går ut genom medierna. Varningarna graderas enligt en femgradig skala där nivå fem är den högsta. Allmänheten förväntas lystra till detta och vara misstänksam och på alerten. Men bör vi följa SÄPO:s råd eller uppmana folk att förkasta dem?

Teorristhotet är skapat av de som varnar för det
USA var drivande i att bygga upp Al-Qaida under kriget mot Sovjet i Afghanistan vilket är vida känt. Vad som inte är lika erkänt är att USA sedan 70-talet har använt väpnade islamistiska rörelser som redskap och provokatörer på många olika håll i världen. Provkatörspolitiken är väl för övrigt beprövad långt före 70-talet. Påstått hot från “terrorism” fungerar dessutom som ursäkt för interventioner, ökad repression och övervakning internt och splittring av folket genom att delar av befolkningen misstänkliggörs. USA och dess allierade (inklusive Sverige) har skapat IS som nu används som provokatörer i Europa. Det spelar ingen roll vad enskilda tjänstemän själva tror att de håller på med när de “jagar terrorister”. Det väsentliga är vad åtgärderna tjänar till i det sociala och politiska sammanhanget.

Skräcken som politiskt instrument
I den engelskspråkiga världen är “culture of fear” ett erkänt begrepp som beskriver hur härskarna använder rädsla som ett politiskt instrument. Herman Göring beskriver på ett målande sätt hur det hela fungerar:
“Göring: Vare sig de har ett ord med i laget eller ej kan folk alltid fås att lyda ledarna. Det är lätt. Allt du behöver göra är att berätta för dem att de blir attackerade, och kritisera pacifisterna för bristande patriotism och för att utsätta landet för fara. Det fungerar på samma sätt i alla länder.”

Ett viktigt instrument för att driva fram en “culture of fear” i Sverige är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som »gör strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen både på kort och lång sikt. NCT analyserar också händelser, trender och omvärldsutveckling med koppling till terrorism. NCT består av medarbetare från Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt Försvarets Radioanstalt. Från och med 2009 är NCT samlokaliserat i Säkerhetspolisens lokaler.«. Skiljelinjerna mellan militärt utrikes­orienterat underrättelsearbete och inrikes säkerhetsverksamhet löses upp.

Vill regeringen verkligen att vi skall vara rädda? Är inte det lite väl konspiratoriskt? Nej det är det inte. Byråkraterna talar naturligtvis inte i dessa termer utan om “perception management” och strategisk kommunikation.

Läs t.ex. här vad Styrelsen för Psykologiskt Försvar skrev för några år sedan: “Perceptionsstyrning handlar helt enkelt om att på ett intelligent sätt påverka människors ”känslor, avsikter och verklighetsbild”. Detta kan göras genom att styra information till en bestämd mottagare, eller tvärtom utestänga den tänkta mottagaren från viss information.”.

Folket i Sverige har skäl att var på sin vakt
Ja, vi skall vara på vår vakt men inte mot de påhittade hot som härskarna kommer med. Vi skall vara på vår vakt mot den svenska finansoligarkins politiker och tjänstemän och deras allt mer repressiva och falska politik. Vi skall vara på vår vakt mot alla deras lögner och propaganda som skall rättfärdiga deras krig, rashets, nedskärnings- och utsvältningspolitik.

(Visited 142 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.