Endast tre personer anmälde sig till Maos studiecirkel i Beijing

1917 bildade Mao tillsammans med en god vän “Nya Folkets Studieförbund”. I över ett år hade han umgåtts med tanken på att bilda ett förbund där nya idéer kunder debatteras.

För att komma igång med förbundet satte han in en annons i en tidning under en pseudonym. I annonsen redogjorde han för sin plan på att organisera aktiva och handlingskraftiga patriotiska unga män som var härdade och villiga till offer för sitt land. Han fick “tre och ett halvt” svar på annonsen. Ett svar kom från en man som senare gick med i kommunistpartiet och förrådde det. Två andra svar kom från personer som senare blev ultrareaktionärer. Det halva svaret kom från  Li Li-san som i kommunistpartiet kom att bli en av de mest ihärdiga motståndarna till den politiska linje som Mao drev.

“De som sår med tårar skall skörda med jubel”

En del ger upp när de har kallat till ett möte och ingen kommer. Andra tänker att man nog borde ändra arbetsmetod. Kanske krävs det att man är ute och rör på sig och skaffar nya kontakter under lång period först istället för att tro att folk skall komma farande som köpsugna på en stor-REA? Att dra igång en helt ny verksamhet på en ort är inte lätt och det kräver tålamod och att man klarar av att hantera ett hundra misslyckanden och dessutom lär sig något under tiden.

Not: För källa till hisorien om “Nya Fokets Studieförbund” se Han Suyin – Morgonens Flod, s 54-55.

(Visited 265 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.