Produktionsmedlen i Sverige del 1

Denna blogg har ju inte uppdaterats på ett tag men framöver kommer den uppdateras sporadiskt.

Rätt många har åsikter om politik och gör diverse antaganden om det politiska livet i Sverige. Detta görs i nästan alla fall utan att man bekymrar sig över de ekonomiska förhållanden som ligger till grund för de politiska uttrycken. För om vi är övertygade om att politiken är ekonomins koncentrerade uttryck och samtidigt struntar i att försöka analysera ekonomin så är vi antingen lata eller hycklande eller lite av varje. Det låter säkert hårt för alla stressade och hårt arbetande men vi kommer som bekant ingenstans genom att stryka varandra medhårs. Utan undersökning, ingen rätt att tala, som någon sa. Tala måste vi men vi har ju en skyldighet att utgå från fakta.

Författaren till dessa rader är ganska okunning inom området men arbetar på för att förstå det ekonomiska livet i Sverige och på denna grund ta sig an politiken.

Produktionsmedlen i Sverige

Produktionsmedlen består av arbetsämnen och arbetsmedel. Arbetsämnen är något bearbetade råvaror och det material man kan hämta direkt i naturen. Arbetsmedlen är produktionsredskapen, jord, vägar, lagerbyggnader m.m. Vanligen tänker man kanske på produktionsmedel som enbart maskiner men begreppet innefattar alltså alla de medel som behövs för att kunna skapa färdiga produkter.

Produktionsredskapen och nödvändiga byggnader

Flertalet produktionsredskap och nödvändiga byggnader ägs av kapitalister genom företag. SCB:s företagsregister innehåller 1 177 761 företag och 1 257 755 arbetsställen. 53 procent av företagen drivs som enskild firma och 35 procent som aktiebolag. 99,7 procent av företagen är privatägda. 1 677 aktiebolag av 414 648 aktiebolag totalt, ägs av kommuner. De bolag som ägs av borgarstaten genom kommunerna är i dagsläget alltså få.

2015-12-31 13_59_24-Antal arbetsställen och företag november 2015 fördelat på storleksklass

Av tabellen ovan framgår att 865 122 företag av 1 177 761 företag endast består av en person utan anställda. Man kan förmoda att en hel del av dem har några produktionsredskap själva som de använder när de anlitas t.ex. som konsulter eller byggnadsarbetare. Men de viktigaste produktionsredskapen (fabriker och större maskiner, byggnader) ligger så klart i händerna på de kapitalister som äger de stora och mellanstora företagen.

2015-12-31 14_13_12-Antal företag november 2015 fördelat på omsättningsklass (omsättning avser 2014)

Stastiken ovan visar att ca 600 000 personer driver företag (sannolikt med enkla produktionsredskap) utan att exploatera andra i någon större omfattning. Om de gör det så redovisar de i alla fall inga större intäkter på grund av det.

2015-12-31 14_22_47-Antal företag november 2015 fördelat på ägarkategori

Det som är intressant här är summeringen även den blir missvisande då den inte tar hänsyn till antalet anställda.

Borgarstaten (kommuner, landsting, stat) kontrollerar i dagsläget endast 3792 företag av det totala 1 177 761 företag. Men av de allra största företagen med över 10 000 anställda dominerar borgarstaten stort. 23 företag 26 kontrolleras av borgarstaten. Det skulle vara intressant att veta hur de definierar “offentligt” ägda företag eftersom man kan förmoda att borgarstaten är delägare i ett antal företag. De utlandsägda företagen utgör också en ganska liten del 25 614 företag av 1 177 761. Märkligt är antalet företag med över 10 000 anställda som redovisas. Det skulle idag alltså bara finnas ett privat svenskt företag med över 10 000 anställda i Sverige.

2015-12-31 15_08_19-Arbetsgivare i Sverige med flest anställda i hemlandet

 1. Post Nord. 60 % ägs av svenska staten.
 2. Volvo AB. Är nästan helt privatägt utom en liten del som ägs av facket genom AFA och AMF.
 3. Samhall. Ägs av staten.
 4. Axel Johnson holding. Ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.
 5. Ericsson. Privägt, till stor del av Wallenbergarnas Investor och Fredrik Lundbergs Industrivärden.
 6. Volvo Car Group. Ägs till största delen av det kinesiska privatägda Zhejiang Geely Holding Group.
 7. Scania AB. Ägs till 90 % av Volkswagen.
 8. Landstingshuset i Stocholm. Ägs av landstinget, driver sjukhus m.m.
 9. SAAB AB. Ägs av främst av Wallenbergarna, men även Swedbank och facket har en del.
 10. Peab. Familjen Paulsson äger drygt halva bolaget.
 11. Manpower. Ägs av amerikanska ManPower Inc.
 12. Resten av bolagen är troligen främst privatägda utom Vattenfall som ägs av staten.

Av alla anställda i den privata sektorn i Sverige jobbar nästan varannan, 46 procent, i ett företag med färre än 50 anställda. Lägger man till de medelstora företagen jobbar 6 av 10 av de anställda i den privata sektorn i ett litet eller medelstort företag.

Om man vänder på det så jobbar nästan hälften i större företag som ägs av finansfamiljerna som nämns ovan och till mindre del av borgarstaten. De viktigaste produktionsredskapen är i händerna på en liten grupp monopolkapitalister och borgarstaten. Mindre viktiga företag med mindre kostsamma produktionsredskap är i händerna på småkapitalister och ensamföretagare.

Men för att få en mer heltäckande bild av ägandeförhållandena beträffande produktionsmedlen så måste vi även se hur det ser ut beträffande arbetsämnen, jord, vägar, lagerbyggnader m.m.

(Visited 275 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.