Vilka krav bör vi ha på oss själva?

Idag när individualismen uppfattas som en självklarhet av de allra flesta så känns nedanstående meningar säkert som väldigt främmande. Men vill man vill man ha ett nytt samhälle så bör man sträva efter att se till att vi har “nya” människor som tänker i nya banor.

“En kommunist bör vara vidsynt, ståndaktig och aktiv, betrakta revolutionens intressen som sitt liv och underordna sina personliga intressen dem som hör revolutionen till. Han bör alltid och allestädes hålla fast vid prin­ciper och föra en outtröttlig kamp mot alla felaktiga idéer och handlingar, i syfte att be­fästa partiets kollektiva liv och stärka banden mellan partiet och massorna. Han bör bry sig mer om partiet och massorna än om någon privatperson och mer om andra än om sig själv. Endast då kan han anses vara en kom­munist.”

Mao, “Bekämpa liberalismen” (7 september 1937), Valda verk, bd II, o. Skrifter i urval, s. 124.

(Visited 125 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.