Om massrörelsens bredd

Många kommunister har en befogad oro att de massrörelser man deltar i inte skall vara breda nog så att det till slut bara blir “de röda” kvar i rörelsen. Men kan inte rörelsen bli för bred?

T.ex. om de massor man kämpar med efterfrågar aktioner och några ledande personer hela tiden sätter sig emot så bör man kanske fråga sig om det verkligen är lämpligt att ha dessa krafter med i rörelsen. Personer som har starka band till monopolkapitalet kan nog av förklarliga skäl ha en återhållande verkan på rörelsen. Man kan väl tänka så här? Om inte båten rör sig så får man kasta några tunga lådor över bord så att den börjar röra på sig igen (det betyder inte nödvändigtvis att man måste bli ovän med “lådorna”). Om man gör rörelsen så bred att man har med sig motståndare så blir det ingen rörelse alls. Den stannar av och det var väl ändå inte meningen?

 

(Visited 31 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.