Hyresgäströrelsen: Från kamporganisation till pamporganisation

“Hyresgästernas organisationer, enade och målmedvetna, utgöra kugghjulet i den sociala revolutionen.”
S. Backlund

Hyresgäströrelsen räknas till de s k folkrörelserna och uppvisar väsentligen samma utveckling som de tre stora grenarna av dessa: den politiska arbetarrörelsen, den fackliga arbetarrörelsen och konsumentkooperationen. Den kännetecknas med andra ord av centraldirigering, byråkratisering, hierarkisk organisationsstruktur och övergång från direkt till indirekt medlemsinflytande.

Läs resten här.

(Visited 88 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.