Vräkningarna i Tensta: Vänsterpartiet bekänner färg

Svenska Bostäders chef Ann-Margarethe Livh (V) i Almedalen 2015 .

Svenska Bostäder sa den sista juni upp lägenheterna för 35 barnfamiljer med korttidskontrakt i Tensta. De trettiofem familjerna har bott i sina lägenheter under flera år och familjerna är väl etablerade i området. Barnen går i skola och förskola och är aktiva i idrottsföreningar i området och många av föräldrarna har arbeten som ligger på norra sidan om staden.

Det kommunalt ägda ”allmännyttiga” Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag och är den största ägaren av bostäder på Järvafältet. Husen är byggda under miljonprogrammet på 60- och 70-talet och i stort behov av renoveringar. Ett renoveringsprogram har startat och under flera år har Svenska Bostäder framför allt hyrt ut lägenheter i området på korttidskontrakt.

Den hyresgäst som skriver på ett korttidskontrakt, avsäger sig frivilligt rätten att bo kvar i lägenheten, ”besittningsskyddet”. Besittningsskyddet ger den boende rätt att få en motsvarande lägenhet om den egna lägenheten måste byggas om eller av annan anledning utrymmas. De som skrivit på ett korttidskontrakt saknar detta skydd men slipper i gengäld att förlora sin kötid i Stockholms bostadskö.

Korttidskontrakt
Konceptet med korttidskontrakt har av många setts som en bra lösning, de boende har tillfälligt kommit ifrån andrahandsmarknaden samtidigt som kötiden i bostadskön har förbättrats och bostadsbolaget har sluppit att ha tomma lägenheter i väntan på sina renoveringar. Men nu växer ilskan mot Svenska Bostäder.

Under våren har Svenska Bostäder börjat säga upp korttidskontrakt och detta har skapat mycket stora problem för de uppsagda eftersom bostadsmarknaden i Stockholm drastiskt har försämrats under de senaste åren. Kötiden till lägenheter i t ex Tensta och Rinkeby har på kort tid stigit från cirka fyra till sju-åtta år. Uthyrare av andrahandslägenheter har getts möjlighet att ta ut betydligt högre hyror än tidigare vilket drivit upp priserna på andrahandsmarknaden. Sedan tidigare har många bostadsbolag inkomstkrav på sina hyresgäster som i praktiken stänger ute ensamstående och låginkomsttagare för att de helt enkelt tjänar ”för lite” för att kvalificera sig som hyresgäster. Slutligen har en del bostadsföretag låtit bli att lämna lägenheter till bostadsförmedlingen och lovar folk med tillräcklig höga inkomster bostad direkt utan att ha stått i bostadskön.

Bostadsläget i Stockholm är med andra ord förtvivlat. Idag står nära en halv miljon människor i staden bostadskö och 60-70 000 beräknas vara i ett akut behov av en bostad. Under den senaste tioårsperioden har ett mycket stort antal lägenheter omvandlats till bostadsrätter och de kommunala bostadsbolagen har sålt ut stora delar av sina lägenheter till privata bolag som t ex i Kärrtorp och Hjulsta. Att få ordning på bostadsmarknaden och bygga nya lägenheter är en fråga som borde ha högsta prioritet men den nya röd-gröna regeringen saknar både idéer och initiativförmåga och har trots sina löften inte bidragit till att förbättra situationen i Stockholm.

De barnfamiljer som nu sagts upp från sina lägenheter i Tensta befinner sig i en fruktansvärd situation. Ansvaret för detta ligger hos Svenska Bostäder, hos Stockholms stads socialförvaltning och hos Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. De uppsagda familjerna har ingenstans att ta vägen och samtliga har barn som behöver ett tryggt boende. Under flera år har vi sett hur Stockholms stad har släppt alla ambitioner för att ge trygga uppväxtförhållanden åt barn och ungdomar. Många hade hoppats på en förändring när de röd-grön-rosa kom till makten i Stockholms stadshus men det visar sig nu att ingenting har förändrats för fattiga människor i arbetarförorterna i stadens ytterområden.

Många väljare som la sin röst på Vänsterpartiet i valet gjorde det för att de ville se en förändring av politiken, en förändring som skulle ge arbetande människor med låga inkomster och en svår livssituation bättre förhållanden. Men Vänsterpartiet visar nu att de står för samma klasspolitik som moderater och folkpartister. Ann-Margarethe Livh är ordförande för styrelsen i Svenska Bostäder och hon är också bostadsborgarråd i Stockholms Stad. Hon har ofta profilerat sig som en vän av förorten och hon missar sällan ett tillfälle att tala om att hon bor i Rinkeby. Nu är hon ytterst ansvarig för vräkningarna av barnfamiljerna i Tensta, vräkningar som hon skulle kunna stoppa om viljan hade funnits.

Stark press mot familjerna
Barnfamiljerna i Tensta utsätts nu för ett starkt tryck. Alla familjer kallas in till möten där representanter för Stockholm Stad, socialförvaltningen och Svenska Bostäder gemensamt förklarar att de måste lämna sina lägenheter och att ”rättsliga processer” kommer att sättas igång mot dem. Man lovar att ingen ska ställas utan tak över huvudet men socialförvaltningen har ingenting att erbjuda förutom vandrarhemsplatser på ökända boenden vid Solvalla eller i Södertälje. Det enda den röd-grön-rosa alliansen kan erbjuda en familj på två vuxna och åtta barn är två rum på vandrarhem långt från hemorten. Hos familjerna har dessa boenden mycket dåligt rykte. Vandrarhemmen håller mycket låg standard, man har toaletter och dusch i korridoren det finns bara ett lite kök med små förvaringsutrymmen, överfulla kylar och frysar och dåliga möjligheter att koka mat. De sanitära utrymmena är i dåligt skick och det kan gå långa perioder då det inte finns varmvatten. Det förekommer stölder av mat i kylskåp och frysar och bland de övriga boenden finns såväl narkomaner och alkoholister. Kvinnor som bott på dessa platser har känt sig hotade och kan vittna om män som gått runt på nätterna och försöker tränga sig in i kvinnornas rum.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ har majoritet i Stockholms stad. Det är dessa partier som har ansvaret för socialförvaltningens och stadsdelsförvaltningarnas agerande. Det är dessa fyra partier som bär det yttersta ansvaret för den skamliga behandling som de trettiofem uppsagda familjerna i Tensta utsätts för. Dessa partier visar nu att de bara eftersträvat makten i Stockholms stad för att just få makt. De väljare som hoppades att maktskiftet skulle innebära en förändring ser nu samma klasspolitik, samma förtryck och samma förnedrande behandling av fattiga och utsatta människor som makten alltid har utövat.

Vänsterpartiet sviker
Vänsterpartiet och Ann-Margarethe Livh har alltid framställt sig som radikala alternativ i Stockholmspolitiken. Nu har slöjan fallit. När man har nått maktens topp sviker man fattiga och förtyckta människor. Man visar en total nonchalans mot de drabbade. Uppsägningen av de trettiofem familjerna har varit känd under lång tid. Trots detta har man inte genom ett samarbete mellan Svenska Bostäder och Stockholms stad tagit fram en handlingsplan för hur familjerna ska kunna erbjudas en trygg och acceptabel lösning. Man driver på sina ombyggnadsplaner med oförminskad takt, och man har en socialförvaltningen som inte lägger två strån i kors för att få fram acceptabla alternativa boenden för familjerna. Man tar ingen som helst hänsyn till FN:s barnkonvention och utsätter de drabbade barnen för oerhörda påfrestningar.

Vänsterpartiet sviker sina löften om en ny politik för Stockholm. Många boende i Tensta ställer nu upp för de drabbade familjerna. Organisationer som Allt åt Alla, Bostadsbrister och Ort till ort har ställt upp i kampen för familjerna. Demonstrationer och möten arrangeras. Förra måndagen genomfördes en av de största demonstrationerna någonsin i Tensta. På fredag ordnas en ny demonstration. Runt om Järvafältet finns upp emot fyrahundra familjer som bor på korttidskontrakt och det är nu hög tid att befolkningen runt Järvafäletet reser sig i protest mot diskriminering och förtyck.

STOPPA VRÄKNINGARNA!

Ratatosk

(Visited 210 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Vräkningarna i Tensta: Vänsterpartiet bekänner färg

 1. Redaktionen Post author

  Vi uppfattar inte att vi utkämpar en särskild strid mot V. Reformisterna avslöjar sig i klasskampen och vi skriver om det. Vi tror att det är så som vi bäst kan motverka deras inflytande. Om man angriper dem utan något konkret så kan man lätt uppfattas som några som mest sitter och klagar på andra.

  Reply
 2. pekingankan

  Håller med er i sak. Men varför ta denna kamp mot V? Alla vet redan att de inte är något socualistiskt parti. De som läser Marx och Mao vet det, och faktiskt folket som inte läser men som sliter på skitjobb, har dålig lön, taskiga arbetsvillkor, osv de vet det också.
  Vänsterpartiet är ett parti för medelklass som vill känna sig empatiska, inte för de som verkligen vill förändra världen.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.