Du har väl hört talas om Östra Maoistiska skolförening i Umeå?

Östra Maoistiska Förening presenterar sig som den enda radikala skolföreningen på Östra Gymnasiet i Umeå. De “stödjer principerna som finns inrymda i det numera alltför sällan nämnda begreppet Marxism-Leninism-Maoism” och menar att  “Lenins ord om revisionistiska reformpartier har visat sig vara allt för sanna; när så kallade “arbetarpartier” som vänsterpartiet” blivit  “en del i bourgeoisiens förtrycksapparat. Östra Maoistiska Förening står i direkt opposition till revisionism, för att inte tala om Gnosjöanda.”

Tyvärr måste jag göra er besvikna med att sidan är från 90-talet. Sidan är intressant och så himla typisk också på något sätt. Varför blir det blir att en del MLM-folk spontant kör med en överdriven och pampig stil? De kallar t.ex. sig för en “centralkommitté” och skriver “apeller till arbetande massorna”. Förmodligen tycker de att det låter coolt. Det tyder på att avsikten med projektet aldrig var att nå ut till en lite bredare krets. Reformisterna skulle kalla sidan för “sektig” och det har de kanske rätt i men det är bättre att vara “sektig” än att vara revisionist.

Här är deras hemsida:
http://www.angelfire.com/ma/maozedong/

(Visited 241 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

11 thoughts on “Du har väl hört talas om Östra Maoistiska skolförening i Umeå?

 1. Gogg

  Jag tar det för givet att “de flesta ledande personer i revisionistiska partier” kan och kommer att ändra sig i grundläggande frågor, vilket varje levande människa gör under en livstid och under föränderliga förhållanden

  Eftersom Mao aldrig förordade att Deng (eller Lin Piao for den delen) uteslöts ur partiet är det antingen så att:
  1) Er tolkning av Maos syn på den dialektiska process som avgör en persons politiska ställningstagande är felaktig; eller att
  2) Mao handlade tvärt emot sin egen övertygelse.

  Jag föredrar att ge Maos egna ord tolkningsforeträde, och de visar på att han avvisade den mekaniska och metafysiska världsbild som görs gällande:
  “In given conditions, each of the two opposing aspects of a contradiction invariably transforms itself into its opposite as a result of the struggle between them. Here, it is the conditions which are essential. Without the given conditions, neither of the two contradictory aspects can transform itself into its opposite.”

  Reply
  • Jens

   Vad hände med pragmatismen? Kanske går det att förändra en revisionist, kanske går det att radikalisera personen, göra hen till en äkta revolutionära socialist… Men är det verkligen värt mödan att lägga tid på det, finns det inte bättre saker att lägga energi på än ett eventuellt “återhämtande”. Knäcka ägg är inte ett självändamål men ibland det enklaste sättet.

   Reply
   • Gogg

    Med din logik låter det som om det finns liten anledning att göra massarbete öht. Varför gå igenom ‘mödan’ att övervinna massorna när man kan ‘knäcka ägg’ istället? Jag hade sagt lycka till med den linjen, men jag tvivlar på att du har intresse av att lyckas med mer än att uttala frasradikala floskler.

    Reply
    • Jens

     Nej, massarbete riktar sig till just massorna. Till folket. Att försöka vinna över revisionister, reformister, anarkister osv är egentligen ointressant, det är inte från de leden som revolutionärer ska hämtas. De är i mycket redan förlorade. Det som behövs är nya personer, inte att omvända gamlingar som pendlar hit och dit allt efter hur vardagsvinden blåser

     Reply
   • Gogg

    Dessutom, om vi nu skulle enats i din föreställning om det riktiga i att revisionister är ägg som bör knäckas, tycker jag mig i dig se både en oval form och ett inbjudande vitt skal.

    Reply
 2. Redaktionen

  Jag menar “räddas” över till vår sida. Läs Han Suyins “Vinden kring tornet” om Maos tankar kring ledande kamrater (Liu, Deng, Lin Biao m.fl.) som har begått allvarliga fel. Han menar att det har visat sig att en hel del folk inte vill eller kan ändra sig. T.ex., de flesta ledande personer i revisionistiska partier lär knappast ändra sig i grundläggande frågor oavsett hur vi agerar.

  Reply
 3. Gogg

  “En riktig revisionist kan inte räddas”? Det där låter metafysiskt. Det är definitivt inte Ordförande Maos linje.

  Reply
  • pekingankan

   Är Maoist men det betyder inte att allt Mao sa eller gjorde går att ta till oss. Äkta maoism är att se till vad folket kräver, att utifrån dessa krav bygga en revolutionär politisk linje och bedriva en kamp som utformas i relation till folkets krav.
   Vad vämsterpartister osv tycker bryr jag mig inte om. De har inte med folket att göra. De är en del av den elit som ska bekämpas. Att de sedan låtsas vara något annatspelar ingen roll. Att gå i diskusion om dem är att förlora på en gång. Det avleder, tar kraft och får oss att framstå som en del av den “evigt pratande politiken”.

   Reply
 4. Redaktionen

  Nystartade grupper som har en genuin vilja att tillämpa en oförvanskad marxism använder ibland det högtravande språkbruk som används i en del klassiska texter. Det leder till att de isolerar sig och att folk uppfattar dem som onödigt konstiga. Det blir “sektigt”. Men det är den ärliges sekterism och som kan övervinnas. En riktig revisionist kan inte räddas, han står på fel sida i klasskampen och hans klassposition är med kapitalisterna.

  Reply
 5. Gogg

  Ni tror inte att hemsidan ifråga är ett skämt – ett spex? Den går ju inte att ta på allvar.

  Men viktigare: vad menas med att det är bättre att vara ‘sektig’ än revisionist? Jag förstår inte varför det skulle vara bättre.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.