Acceptera att folk byter sida

Det är svårt för många att ta in att folk som de respekterar byter sida och ställer sig på förtryckarna sida. Somliga går direkt över till den öppna borgerligheten och andra går indirekt över genom anslutning till revisionismen som vill lägga band på klasskampen. Men egentligen är väl detta lika självklart som att dag blir till natt eller att sommar blir till vinter? Klasskampen böljar framåt tillbaka, klart att motståndarna lockar över några eller att en del går över frivilligt, konstigt vore det väl annars? Det finns många intressanta historier på detta tema.

Exemplet Chang Kou-tao

Chang Kuo-tao (1897 – 1979) var en kinesisk ledare som enligt KKP förrådde den kinesiska revolutionen. Chang Kuo-tao  var en av grundarna och viktig ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Under 1920-talet studerade han i Sovjetunionen och blev en viktig kontakt till Komintern. Medan han var med i partiet gjorde han en hel del misstag och slutade med att begå allvarliga brott. Till de mest kända hör att han år 1935 motsatte sig Röda arméns marsch norrut och i stället förespråkade en defaitistisk och likvidatorisk linje, som gick ut på att Röda armén skulle dra sig tillbaka till de nationella minoritetsområdena vid gränsen mellan Szechuan och Sikang.

Han begick öppet förräderi mot partiet när han skapade en egen falsk centralkommitté och förorsakade Fjärde frontarmén som han ledde svåra förluster. Tack vare tålmodig övertalning så vände Fjärde frontarmén och dess många kadrer snart tillbaka under centralkommitténs ledning och deltog i revolutionen till slutet. Chang Kuo-tao visade sig emellertid oförbätterlig. Han flydde på våren 1938 ensam från gränsområdet Shensi-Kansu-Ningsia och anslöt sig till Kuomintangs hemliga polis. Slutligen drog sig tillbaka till Toronto i Kanada och blev kristen kort före sin död 1979. I sina memoarer ger han sin syn på händelserna.

(Visited 65 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Acceptera att folk byter sida

  1. dfrkmannen

    Inledningen bra, klart det stämmer men svårt att ibland erkänna. Men ert exempel är inte klockrent, även om det är intressant. Han verkar ju aldrig varit revolutionär och knappast är han ett folk. Ryssland är ett bättre exempel, se bara hur många kommunister som fortfarande verkar se på Ryssland som om inte socialistiskt så åtminstone bättre.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.