Att tillämpa masslinjen i frontarbetet

De “professionella” politiska aktivisterna som har arbetat i många år tar väldigt lät över när strider pågår kring olika sociala problem. Det finns flera problem med detta ur revolutionärt perspektiv.

Inställningen hos de “professionella” är ofta att de skall “rädda” de som utsätts för kapitalets förtryck. Det finns ofta ett dolt förakt för den “oupplysta” “osolidariska” massan och man litar inte på att folk själva skall kunna aktivera sig och lösa problemen. När möten organiseras för att sätta igång med det praktiska så händer det att det mest är “proffsen” som talar och man anstränger sig inte för att ta reda på vad de som drabbats tycker. När lösningar på problemen presenteras så är det inga lösningar som innefattar att massan skall sättas i rörelse utan istället är det “proffsen” som skall kontakta makthavare m.m. När det gäller finansiering så är det inte folket som skall bidra genom att man går runt och samlar in pengar och mobiliserar, istället ställer “proffsen” upp med finansiering eller erbjuder sig att “ansöka om pengar”, “för man kan ju alltid starta en fake-studiecirkel på ABF”.

MLM-inställningen i massarbetet
Vår utgångspunkt är alltid att det är folket är drivkraften i världshistorien. Denna insikt måste vi tillämpa även i det konkreta fallet. Det blir inget radikalt motstånd eller någon broms på förtrycket om vi inte lyckas mobilisera den stora förtryckta massan. Folket är inte okunnigt utan kan tvärtom allt och har tillsammans en enorm mängd kunskap som inte “proffsen” har. Den samlade kunskapen hos massan är så enormt mycket större än den lilla kunskapsmängd som “proffsen” har och kommunisterna är ofta barnsliga och okunniga. Därför måste en kommunist enbart förlita sig på massorna och ta sig tid och gå runt och tala med folk. Utan denna inställning är man ingen riktig kommunist. Men det duger inte att bara lyssna på de mest talföra bland folket eftersom dessa ofta har sin egen agenda och långsiktiga målsättningar som inte rimmar våra. Vad det gäller det ekonomiska så får en kommunist enbart förlita sig på att massorna själva bidrar och vi måste alltid kämpa för att bygga en ekonomi som bygger på kollektivet. Detta är mycket svårare än att “hitta” enskilda källor som tillfälligt kan hosta upp några tusenlappar men det är enormt viktigt eftersom själva arbetet med att få in pengar kräver att man talar med många och varje person som bidrar känner att den personligen har satsat något i kampen.

Massorna är de verkliga hjältarna
Massorna är ofta mycket mer radikala än “proffsen”. “Proffsen” tror gärna att folk inte vill kämpa och att de är rädda för att “få problem”. Men i själva verket så förstår folk att det krävs “hårda tag” för att de skall bli någon konkret förändring och det finns ofta en hel del folk som känner att de inte har något att förlora och därför är beredda sätta sitt skinn på spel. Annat är det med “proffsen” som har sina stabila liv att tänka på och återvända till när kampen är över. “Proffset” hävdar ofta att folk inte vill kämpa på radikalt vis men egentligen är det han själv som inte vill riskera något. När det uppstår ett skarpt läge så kan vi välja att marschera i spetsen och leda folk eller gå bakom dem och kritisera. Men vi kan också välja att stå i vägen för massorna och bekämpa dem som sossarna gör.

Smält samman med massorna
För att blir ett med massorna måste man agera i enlighet med de behov och önskemål massorna har. Allt arbete som utförs för massorna måste utgå från deras behov och inte från en önskan hos enskilda välmenande personer. Det förekommer att massorna behöver en viss förändring, men subjektivt är de inte medvetna om behovet av den. I sådana fall bör vi vänta tålmodigt. Vi bör inte göra förändringen tills vi genom vårt arbete har fått de flesta av massorna har blivit medvetna om behovet och är villiga och har bestämt sig för att genomföra den. Om vi inte tänker så, så kommer vi att isolera oss. Om massorna inte är medvetna och motiverade så kommer deltagandet bli en ren formalitet och våra projekt kommer dö ut och misslyckas.

(Visited 143 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.