En helt annan bild än Peter Kadhammars fascistoida bild av Husby

I Aftonbladet skrev Peter Kadhammar för några veckor sedan och gjorde gällande att Husby har egen identitet som präglas av “religionens makt och den förkvävande hederskulturen”.

En helt annan bild än Peter Kadhammars fascistoida bild av Husby
Precis som fascisterna vill Peter framhäva vissa reaktionära strömningar, blåsa upp dem och göra gällande att de dominerar Husby. Men det finns en annan bild som handlar om klassolidaritet och gemenskap.
I maj förra året så släppte ett antal forskare på Stockholms universitet en riktigt intressant rapport om upporet i Husby 2013. Utgångspunkten för rapporten är husbybornas egna berättelser. När husbyborna får tala ut så framträder en helt annan bild än den man får genom medierna.

“Plats, gemenskap och motstånd. En stark känsla av gemenskap har skapats genom nedläggningar, privatiseringar och flytt av offentlig verksamhet samt genom upplevelsen av att vara tvungen att lita till egna lösningar. Uppfattningen om Husby som en gemensam plats går hand i hand med erfarenheter av diskriminering, rasism och utestängning från det omgivande samhället.”

Vi måste inte välja mellan mångkultur och svensk chauvinism
Peder Kadhammar citerar en vänsterpartist i Husby: “Vi vill inte ha ett mångkulturellt samhälle, säger Necla. Vi vill vara med i det s v e n s k a samhället!”. Men det finns inte bara två val, svensk chauvinistkultur eller mångkultur. Vad vi behöver är en ny kultur som tjänar och hedrar det enkla folket och som uppmanar till kamp mot förtrycket. Helt otänkbart?

Sverige är fantastiskt
Visst är det arbetarföraktande, rasdiskriminerande samhället som hetsar massor med folk till döds fantastiskt? Peter låter andra uttrycka vad som förmodligen är hans egna uppfattningar. Han citerar en kvinna från Husby: “Här fanns demokrati, här hade kvinnorna rättigheter. Visst fanns det problem. Men bara småproblem.”. Verkligen? Hur man ser på den frågan beror nog på vem man är. Eller vad säger du Peter “poker” Kadhammar?

Vi mailar artikeln till Peter.

(Visited 93 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “En helt annan bild än Peter Kadhammars fascistoida bild av Husby

Leave a Reply

Your email address will not be published.