Är borgarklassen kosmopolitisk?

Det finns en strömning inom socialismen som tenderar att tona ner klasskampen för att istället lyfta påstått “nationella” frågor som sägs vara gemensamma för befolkningen i Sverige. Vem tjänar egentligen på denna strömning som i ord riktar sig mot finanskapitalet?

Har ni hört något av nedanstående så har ni träffat på de “nationella” socialisterna:

“Det var länge sedan som borgerligheten i det här landet var nationell. Numera är den kosmopolitisk och har sålt ut självständigheten.”

“Valet står i dagsläget inte mellan en borgerlig nation och en kommunistisk världsrepublik. Det står mellan en nation som någorlunda kan välja sin egen väg och det nyliberala USA/Nato-imperiet.”

“De flesta arbetare förstår instinktivt vilket av alternativen som är mest i deras intresse. Varför tror du den nationalistiska högern skördar sådana framgångar?”

För det första, borgarklassen har aldrig brytt sig om folket om det är det som de menar med att vara “nationell”.  För det andra så är det felaktigt att tala om de svenska bankirerna som “kosomopolitiska”. Visst de har sina tillgångar spridda över hela världen och de flänger jorden runt men det finns bara EN regering som jobbar åt dem 100 % och de klarar sig inte utan den. Vilken annan regering skall t.ex. sälja JAS åt dem? Den regeringen finns inte.

Sveriges självständighet har inte minskat.. Vi har inte en grekisk situation där andra länder i detalj kan diktera villkor för staten. De svenska bankirerna har staten och ekonomin i ett järngrepp och de är starka nog att diktera villkor i andra länder som t.ex. Lettland. Den utveckling vi ser med EU och NATO är en utveckling som de vill ha och som de tjänar på men de har fortfarande staten och ekonomin i Sverige i ett järngrepp. Bara Wallenbergarna har ca 40 % av den svenska börsen och regeringen (oavsett färg) dansar efter deras pipa och de reser världen runt för att sälja deras produkter. Talet om “kosmopolitism” blir ett sätt att sälja in borgerlig nationalism och steget är inte långt till konspirationsteorin om en hemlig världsregering (illuminati etc.). Arbetarklassen och folket kan bara välja sin egen väg genom att upplösa den rådande byråkratin och militären och bygga något helt nytt. Vi kommer inte framåt på den vägen genom att låtsas som att det finns en massa “nationella” klasslösa intressen. Ett socialistiskt medvetade bygger vi upp i kamp mot kapitalisterna. Ett “nationellt” medvetande är för klassfreden och kapitalismens bevarande. Vi behöver inte mer grumlande av ett redan svagt klassmedvetande hos arbetarklassen.

(Visited 82 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.