“Sanningen” om förorten, trasproletärer eller arbetarungdom?

Bland de som uppfattar sig som kommunister finns det idag en debatt som handlar om hur man bör se på upproren och befolkningen i miljonprogramförorterna. Det ena lägret menar att det är trasproletärer som gör uppror och som som bråkar med polisen. De hävdar att befolkningen i miljonprogramsområdena inte har en central roll i ekonomin (som industriarbetarna har) och därför inte är en viktig målgrupp. Ett annat argument är att man inte skall fokusera på de som är mest missnöjda eftersom det är omarxistiskt då Marx menade att man främst skulle rikta sig till industriarbetarna. Det andra lägret menar att trasproletärer är kriminella, tjuvar, alkolister och prostituerade och att dessa utgör en liten minoritet i miljonprogramsområdena. De menar även att upproren som riktat sig mot polisen är toppen på isberget i den meningen att det finns ett enormt missnöje hos befolkningen i stort som upproren är ett uttryck för. De menar även att många industriproletärer bor just i dessa områden och att kommunisterna bör fokusera just på dessa områden eftersom det är där den revolutionära delen av arbetarklassen bor.

Kommak tillhör det senare lägret och tycker det är viktigt att kommunisterna strävar efter att utveckla arbete i miljonprogramsområdena. Filmen ovan är några år gammal och poängen är inte kopiera det arbete som t.ex. Pantrarna gör utan se det som ett intressant exempel på politisk organisering och hur man kan föra kamp för rättfärdiga krav i arbetarförorterna.

(Visited 418 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

4 thoughts on ““Sanningen” om förorten, trasproletärer eller arbetarungdom?

 1. mfecane

  Glöm inte att Sverige är vidsträckt och månfasiterat. Är inte övertygad att "omringa städerna från förorten" är en korrekt strategi för hela landet. Vi har små och medelstora städer att ta i beaktande där hyrorna är lägre och där proletariatet även kan bo i stadskärnan och vara dominerande där.

  Det kommer bli politiskt omöjligt för kapitalisterna och deras statsmaskineri att isolera röda basormråden / kommunistiska arbetarkommuner på samma sätt som i Dandakaranya (indiens stora djungelområde). Här bör vi ta en närmare titt (studera) erfarenheterna från statskamp som skett på nordirland, Italien och även i kåkstäder runt om i världen.

  En ny röd statsmakt måste lösa problemen folk har på plats och mer effektivt än borgarnas väpnade styrkor. Frågan om droghandel, tjuvar och andra element som slår mot folkets intressen måste tas om hand av denna statsmakt.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Det är ingen på sidan som har föreslagit den revolutionära strategi som du tar upp men det är ett intressant tankesätt. Varför skulle de inte kunna isolera och svälta ut vissa bostadsområden? Om det kryddar sina framtida angrepp på förorten med rashets så kanske de kan få folk att acceptera lite massdödande. Det har hänt förr. Vi får börja jobba mer på sammanhållningen inom folket. Vårt nya klistermärke är på detta tema. Vi kommer att börja distribuera det i veckan.

   Reply
 2. bloggarbjorn

  Har ni några siffror på hur många människor som det handlar om som bor totalt i de här områdena?

  Att det i sig skulle vara omarxistiskt att bygga politiska stödjepunkter i förorter är fånigt. Folk som vill ha förändring kommer att vilja förändring var de än bor och vilken position i klassamhället de än har. Däremot kan man göra en jämförelse med de indiska maoisterna som lyckats bygga starka baser bland stamfolk i inlandet men har svårt att ta sig utanför basområdena till de stora befolkningskoncentrationerna. Maoisterna har blivit ganska låsta i sina djungler. Kommer svenska motsvarigheter att bli låsta i ett fåtal proletära förorter med starka inslag av småbourgeoisie och trasproletärer, varav den sistnämnda gruppen förmodligen mest kommer att spela en destruktiv roll?

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Det råder delade meningar om hur många lägenheter som producerades genom miljonprogrammet. Enligt Statistiska centralbyrån uppfördes 1 006 000 nya lägenheter. En tredjedel utgjordes av storskaliga höghusområden, en tredjedel av låga flerbostadsområden samt en tredjedel småhus. Så om det bor 3 personer i genomsnitt i varje lägenhet i höghusområdena så rör det sig om ca en miljon människor.

   Att maoisterna i Indien har valt att börja bygga baser i djungeln beror på att staten är som svagast där och terrängen är lämplig för gerillakrigföring. I Sverige är staten förmodligen som svagast i miljonprogramsområden på mindre orter. På en del mindre orter är det mycket få poliser och många som har en fruktansvärt hopplös situation. Arbetsmarknaden på mindre orter kan vara riktigt tuff och låst och har man skulder hos fogden kan man inte flytta. Vid årskiftet var 434 627 personer skuldsatta hos kronofogden. Om dessa oftast vuxna personer i genomsnitt har ett barn eller en partner så är det ca en miljon personer som lever i familjer med detta problem.

   Låsta i förorterna? Vi behöver bygga upp en bred rörelse och samla så många som möjligt i enhetsfronten för en socialistisk revolution. Kommunisterna måste arbeta och organisera folk för deras krav överallt där de själva är verksamma och där det är som viktigast. Det innebär t.ex. att man arbetar på universitetet så för man kampen där eller om man arbetar inom vården så lyfter man de krav som finns i den branschen. Hur skulle det kunna uppstå en situation där rörelsen blir låst i förorten? Det skulle vara om en framtida organisation flyttade precis alla medlemmar till miljonprogramsförorterna. Det är ingen bra idé.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.