En fråga till redaktören för Kommunalarbetaren

Kommunalarbetaren är Sveriges största facktidning och dess redaktör heter Susanna Lundell. Hon har tidigare varit chef för flera olika facktidningar (bland annat Unionens medlemstidning). I det senaste numret av Kommunalarbetaren skriver hon i ledaren om det “fantastiska” i att “bilda klubb” och att det är en “början på något riktigt stort”.

Är Susanna Lundell medveten om att det t.ex. inte finns en enda klubb inom vården i hela Stockholm. Istället använder man sig av arbetsplatsombud som utses av en sektion i Kommunal. På detta sätt har man garanterat att det inte blir någon livlig rörelse på arbetsplatserna. Det blir som bekant ingen rörelse om man inte håller regelbundna möten och fördelar ansvar bland medlemmarna. Om det fanns en ärlig vilja till att bygga starka kollektiv på arbetsplatserna så skulle fackledningen naturligtvis göra allt som står i dess makt för att se till att det bildades klubbar runt om i Stockholm. Hur det ser runt om i landet vet vi inte men det är sannolikt samma system med arbetsplatsombud som utses och godkänns uppifrån som man använder sig av.

Vi är flera som personligen har fått erfara att de anställda “fackledarna” på Kommunal inom vård- och transportsektioner visar ett kompakt ointresse för att hjälpa till att starta klubbar. Vår fråga till redaktören är mycket enkel. Varför verkar ni inte för att det skall finnas klubbar? Om ni påstår att ni gör det, hur gör ni det i så fall?

Vi skickar denna fråga till Susanna Lundell.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.