Programdiskussioner

Nationellt oboroende en viktig fråga i Sverige eller inte?  Folkkrig eller oktobervägen? Vilka organisationer behövs. Delta i val eller bojkott? Nationellt avkskiljande för samerna? Behövs en ny international eller bara lösligare samarbete?

Vad kom vi fram till?
Vi kom bl.a. fram till att erfarenheterna med ett beslutande centrum (Komintern) är huvudsakligen negativa men att det är viktigt med samarbete och att vi kommer att kämpa för detta i takt med att vi blir starkare . Vad gäller revolutionens väg så fortsätter debatten. En viktig fråga är i vilket skede den revolutionära rörelsen skall bygga upp en armé. Vad gäller valen så är det som Lenin skriver i “Radikalismen” en taktisk fråga där man måste utgå från de konkreta förhållandena. Boljsevikerna deltog i valen när de redan hade sovjeter och en revolutionär arbetarklass och deltagandet tjänade till att krossa det gamla statsmaskineriet. Argument för att delta i valen som framfördes var bl.a. att det kan stödja den utom-parlamentariska rörelsen och tjäna till att folket ser att alla vägar inom systemet är uttömda. EU-frågan debatterades också och vi är så klart mot EU men det finns olika uppfattningar i frågan om hur man bör argumentera kring detta. Vad nationella minoriteters avskiljande från Sverige så är vi för detta men om de själva vill är en annan fråga. Det står också klart att ingen är emot att vi definierar oss som MLM.

Programdebatten fortsätter alltså.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.