Du tänker väl på världsrevolutionen?

När kapitalismen gick in i sitt imperialistiska stadium ändrades förutsättningarna för revolutionen i världen. Kapitalexporten skapade en stor industriarbetarklass i många länder som tidigare helt varit dominerade av jordbruk. Detta är en viktig faktor som har gjort att det viktigaste slagfältet i den hårda kampen mot det imperialistiska världssystemet är i tredje världens länder.

Det är i detta område som människor lider mest av imperialistiskt (kapitalistiskt) förtryck och är mest villiga att genomföra revolutioner. Därför kan man tänka på tredje världen som “basen” för världsrevolutionen. Man kan föreställa sig ett scenario där länderna i tredje världen befriar sig ur imperialismens grepp och omringar den lilla gruppen imperialistiska länder.

Lyssna inte på trötta byråkrater, läget är visst ljust
Idag är förutsättningarna mer gynnsamma än någonsin för revolution i världen som helhet. Den permanenta krisen i många länder skapar de interna förutsättningarna för långvarig revolutionär kamp med gerillakrigföring. Detta låter kanske skrämmande för många i dagens Sverige men betänk vad alternativet är. Alternativet för många människor i dagens värld är att svälta ihjäl och leva under helvetiska förhållanden. Detta trots att svälten och misären kan avskaffas med ganska enkla medel. Om man t.ex. delar upp den jord som finns rättvist så skulle någon miljard människor med en gång få mycket bättre levnadsförhållanden. När man tänker på detta är det kanske inte så svårt att förstå att många väljer att göra uppror.

Imperialismen beseras bit för bit
Det imperialistiska systemet kan inte besegras i ett slag. Det måste besegras bit för bit. De första segrarna kommer sannolikt att komma där den imperialistiska världskedjan är som svagast. Även om det idag kan verka överdrivet optimistiskt att tala om att revolutionen är huvudtendensen i världen så är detta ändå viktigt att understryka. Om vi studerar de senaste 100 åren så ser vi att starka revolutionära rörelser uppkommer och försvinner i land efter land. Men när de kommer tillbaka är de ofta rustade med lärdomarna från nederlagen och följaktligen ideologiskt ännu starkare än förut.

Det kan vara bra att ha ett parti
Det som saknas är inte objektiva förutsättningar för revolution i de flesta länder utan starka partier som kan sätta igång och leda processen. Här spelar ideologin (uttolkningen av våra internationella erfarenheter) en mycket viktig roll. Många s.k. vänsterpartier runt om i världen sprider uppfattningen att revolutionen inte är möjlig och att socialismen har misslyckats. De som tror på detta lär inte utveckla några revolutioner. Därför är kampen för världsrevolutionen också en ideologisk kamp.

Kommunisternas mål är kommunismen. Dit kommer vi alla eller ingen. Därför kan vi inte betrakta oss som fria så länge en enda person i världen är förtryckt av kapitalister, godsherrar eller andra.

(Visited 164 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

3 thoughts on “Du tänker väl på världsrevolutionen?

  • Redaktionen Post author

   I Indien går det som tåget, på Fillipinerna likaså, i övrigt är rullar det på lite här och där men enda gnista kan tända en präriebrand. Det som behövs nu är en kommunistisk rörelse som segrar så att bredare grupper kan våga börja tro att en annan värld är möjlig.

   Reply
 1. Nacka Ninja Warrior

  Kul med detta perspektiv. Man bör inte överlåta detta åt trottarna med deras falska världsrevolution som aldrig kan lyckas.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.