Härskarklassen och det strukturella våldet

Kanske är banderollen ett svar på malmöpolisernas vana att kalla folk för “apajävlar”?


Kapitalisterna håller sig vid makten med våld eller hot om våld. De har skapat och utformat lagarna för att skydda sina rikedomar och lagarna försvaras av staten med polis och militär. Kapitalisternas våld genom staten blir tydligt när polisen angriper strejkande arbetare som genomför en blockad av sin arbetsplats eller när polisen angriper protester eller demonstrationer. Även när polisen jagar och arresterar folk som har flytt sin hemländer och drogar ner dem blir våldet särskilt tydligt.

Men det är inte alltid våldet syns tydligt. Det finns ett strukturellt våld som är inbyggt i relationerna i samhället och det finns i det ständiga hotet om våld. Det strukturella våldet är inbyggt och invant i samhället och därmed svårt att se. Den s.k. kriminalvårdens och socialtjänstens verksamhet är exempel på både direkt våld och strukturellt våld. När kapitalisterna eller deras politiker tar resurser från sjukvård och äldrevård så att det leder till dödsfall så är det ett tydligt uttryck för det strukturella våldet. Men det finns också ett omfattande strukturellt våld som påtvingar folket stora skillnader i livsvillkoren mellan olika bostadsområden . Samhällsstrukturen gör att en uppväxt i ett kapitalistområde ger en nästan säker biljett till ett bekvämt liv medan en uppväxt i ett fattigt arbetarområde ofta är förenat med ett hårt liv. Detta upprätthålls av ett dolt tvång, ett strukturellt våld som håller folket i en permanent förnedrande underordning. Det är först när någon gör uppror och inte följer lagarna som detta förtryck blir tydligt genom statens hårdhänta svar.

(Visited 185 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Härskarklassen och det strukturella våldet

  1. Pingback: Krönika #395. Kapitalismen R.I.P. | Konst & Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published.