Behöver “välfärden en socialistisk politik”?

Olika kombinationer av orden “välfärd” och “socialistisk politik” bör väcka kritiska tankar hos de som verkligen är marxister. Borgarstatens socialförsäkringar m.m. är inte och kan aldrig bli socialism. För socialism krävs en socialistisk revolution och proletariatets diktatur.

Kommunister måste ta kamp mot försämringar och privatiseringar inom vård skola och omsorg men vi tror inte lösningarna finns i borgarstatens regi. Att kalla den offentliga sektorn, välfärden eller statligt ägande under kapitalismen för “socialism”, eller att hysa någon illusion om att dessa former av verksamheter och institutioner kan växa som “socialistisk behovsproduktion mitt i det kapitalistiska systemet”, är socialdemokratiskt nonsens.

Vem är det som är verklighetsfrånvänd?
Personer som är skolade reformistiska organisationer tycker garanterat att det låter verklighetsfrånvänt att tala om en socialistisk revolution i Sverige. Men vår revolutionära inställning hänger samman med att vi litar till massornas egen kraft och att vi har en tro på att folket kan och bör finna egna lösningar istället för att lita till borgarstaten. Reformister sätter tilltro till den kapitalistiska staten. Vad som verkligen är verklighetsfrånvänt är att kalla sociala eller ekonomiska reformer för socialism. Socialismen är ett ekonomiskt och politiskt system. Ett samhälle med nya produktionsförhållanden där en ny härskande klass styr: arbetarklassen. Hur då, jo genom att arbetarklassen och folket har ersatt borgarstaten med sina egna organisationer m.m.

Ifrågasätt refomisternas världsåskådning
Reformister gör allt vad de kan för att i artiklar, flygblad, tal och föredrag lägga fram en felaktig syn på socialismen där reformen och den kapitalistiska statens sociala sidor förskönas. Detta resulterar i en politik där inriktningen blir målet och en “socialism” inom kapitalismens ramar. Det är en konstig “socialism” med kapitalistiska produktionsförhållanden, där den härskande klassen fortsatt är bourgeoisien, där den borgerliga demokratin och den borgerliga staten fortsatt existerar och är själva förutsättningen för denna “socialism”.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.