Set Perssons kamp mot revisionisterna på den 16:e partikongressen

Set Persson var en av Sveriges främsta kommunister. Under hela sitt liv var han aktiv i den revolutionära rörelsen. Set Persson var en av förgrundsfigurerna i det svenska kommunistiska partiet, och var den som mest konsekvent tog upp kampen mot revisionismen inom SKP, när denna började framträda efter det andra världskriget.

Set Persson analyserade den internationella kommunistiska rörelsens utveckling och tog strid mot felaktiga idéer. Han kritiserade ledningen för Sovjetunionens kommunistiska parti när denna, med Nikita Chrusjtjov i spetsen, efter Josef Stalins död, började revidera den vetenskapliga socialismens teorier. Set Persson bröt med SKP efter den skandalartade 16:e partikongressen 1953. Han fick aldrig uppleva att hans riktiga kritik av SKP:s opportunism anammades av partiets ledning och kader. Tvärtom förföll det svenska kommunistiska partiet alltmer efter den 16:e partikongressen. Set Persson fick inte heller uppleva att ett nytt revolutionärt kommunistparti bildades. Set Persson dog 1960 men vi minns honom som en kamrat som aldrig gav upp och som inte böjde sig för den revisionistiska övermakten.

Här finns ett specialnummer av Revolt med Set Perssons tal på kongressen.

 

(Visited 304 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Set Perssons kamp mot revisionisterna på den 16:e partikongressen

Leave a Reply

Your email address will not be published.