Svenska industriarbetare skapade 1709 miljarder men fick bara 236!

Vi läser i dagstidningarna om hur storbolagen gör miljardvinster varje år och hur dessa delas ut till aktieinnehavarna, om direktörer och andra toppchefer som har miljontals kronor i årslön och om hur maktens ekonomiska elit lever ett extravagant lyxliv i storstädernas enorma villor och i sina semesterhus på franska rivieran. Men hur uppstår företagens profiter som dessa rika personer lever av?

Är det Wallenbergarna, Bonniers, familjen Rausing själva som har arbetat ihop sina vinster och till sina ägodelar? Naturligtvis är det inte så. Dessa värden är skapade av det arbetande folket och har berövats dem genom den kapitalistiska utsugningen. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där de rika kapitalisterna berikar sig på arbetarna genom att ta av sitt kapital (varor och pengar) för att köpa arbetarnas arbetskraft under viss tid. Arbetarna skapar genom sitt arbete mer kapital än de får i lön och gör kapitalisterna ännu rikare.

Skapade 1709 miljarder men fick bara 236!
Under år 2007 skapade industriarbetarna i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån, ett sammanlagt värde av 1 709 miljarder kronor. Men av dessa miljarder gick endast 236 miljarder kronor åt till löner för de arbetande i industrin. Vad hände med de övriga 1 473 miljarderna? Den största andelen av dessa miljarder har kapitalisterna lagt beslag på. De utgör vad vi kallar för kapitalisternas mervärde. Mervärdet är alltså skillnaden mellan vad arbetaren får i lön och det värde han har arbetat ihop efter avdrag för förbrukade råvaror och förslitet kapital (t.ex. maskiner). Mervärdet är ett resultat av kapitalisternas utsugning av arbetarklassen. Produktionsmedel är de saker man behöver i produktionen och de råvaror som man bearbetar. Genom att kapitalisterna helt bestämmer över produktionsmedlen bestämmer de också över vad som skall produceras och vad som inte skall produceras. De har på detta sätt makten över allt vi behöver för att kunna leva.

Hur uppkommer mervärdet?
Arbetsdagen i alla kapitalistiska företag består av två delar. Dels den nödvändiga arbetstiden som används till att arbeta ihop värdet av lönen och dels merarbetstiden under vilket man arbetar för kapitalisten och skapar mervärde. Om produktionen skulle ha avbrutits efter det att den nödvändiga arbetstiden var avklarad skulle inget mervärde kunna uppstå. Men varför skulle storföretagen avbryta produktionen efter arbetsdagens första del? Kapitalisterna förfogar över arbetskraften under ett helt arbetspass. De har betalat för bruka arbetskraften viss tid och därför har kapitalisterna rätt att bruka arbetskraften under hela arbetspasset. Merarbetet, dvs. det arbete som skapar mervärdet är med andra ord obetalt arbete.

Kapitalisterna försöker hela tiden att tjäna mer pengar genom att öka mängden obetalt arbete. De vill helst att arbetarna inte skall ha någon fritid och hela livstiden (utöver sömn och måltider) skall helst gå ut på att arbeta för kapitalisterna. Människor som måste ha flera arbeten för att klara sig och inte har någon fritid lever i praktiken sämre än ett lastdjur. Man blir på det sättet endast en maskin för att producera rikedom åt andra med en utsliten kropp och utbränd själ. Om kapitalisterna inte hejdas så kommer de obarmhärtigt och hänsynslöst försöka pressa ner hela arbetarklassen på denna nivå av djupaste förnedring.

Under 1990-talet har kapitalisterna i Sverige börjat använda mer raffinerade metoder för att pressa ur arbetarna mer arbete under lika lång arbetsdag som tidigare. Metoden för att öka arbetstakten kallas för ”lean production” och har två huvudprinciper: ”just-in-time” och planerad underbemanning. Kapitalisterna försöker att inte hålla sig med lager vilket gör att arbetarna har större press på sig att arbeta felfritt och att bli klara ”just-in-time”. Pressen ökar genom konstant underbemanning. Arbetsstyrkan minskas med t.ex. 10% och när arbetarna stressar så att normal produktionstakt uppnås, minskas arbetsstyrkan med ytterligare 10%.

(Visited 202 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

One thought on “Svenska industriarbetare skapade 1709 miljarder men fick bara 236!

  1. jöns

    Riktigt bra text. Siffran om produktionsvärde och lön borde verkligen spridas. Mer av sådana här texter!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.