Hur gör vi revolutionen i Sverige?

De tyska kommunisternas revolution i Tyskland 1918-1919 misslyckades (bilden) och den visade att Oktoberrevolutionen var svår att upprepa. På samma sätt försökte man upprepa Oktoberrevolutionen i Kina vilket slutade med en katastrof. Mao försökte hitta nya vägar och utvecklade en ny strategi där kampen för att bygga upp stödbaser var central (läs här).

Många frågor vad gäller den revolutionära kampen i Sverige är obesvarade. En lyckad revolution har aldrig gjorts i ett land som liknar dagens Sverige och Sverige har precis som alla länder sina speciella förhållanden. Men ändå finns det några saker som kan sägas.

Utveckla den revolutionära rörelsen
Vi arbetar med att driva på klasskampen inom de konfliktytor där folk ställs direkt mot kapitalisterna, t.ex. på arbetsplatserna och i bostadskampen och vi måste vi bli många tusen fler. Genom att vi tillsammans ser till att allt fler får egna klasskampserfarenheter och genom att vi driver fram kampen utanför lagarnas trånga ramar utvecklas sakta ett revolutionärt klassmedvetande hos en allt större grupp. Denna praktik tillsammans med att vi håller ideologin levande m.m. kommer föra rörelsen i rätt riktning. Detta förutsätter att vi är ödmjuka och hela tiden utvärderar verksamheten och lär oss av våra misstag m.m.

Den socialistiska revolutionen
Ett revolutionär väpnad kamp måste till en början föras i områden där man har befolkningens stöd och med sikte på att kunna ta makten i hela landet. Det gäller alltså att visa folk att vi förtjänar deras stöd och att de själva vill ta över sina bostadsområden hellre än kapitalisterna och deras politiker styr. Den borgerliga statsmakten ersätts med arbetarkommuner (sovjeter eller vad man vill kalla det) i vilka befolkningen själva väljer sina representanter, kommunister eller icke-kommunister som accepterar socialismen.

(Visited 220 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.