Dokument från de marxist-leninistiska och partibyggande organisationernas konferens i januari 1975

Nedanstående dokument är underskrivet av 6 marxist-lenistisk grupper och partier i Norden (inklusive Färöarna). Dokumentet innehåller till en början ett intressant generalangrepp på revisionismen och flera sidor uttrycker hur viktig kampen mot denna är. Det är bara att hålla med. Men det man ser hos andra ser man ofta inte hos sig själv. De sista sidorna i dokumentet leder in spåret på frågor som rör nationell bestämmanderätt och supermakternas roll i förhållande till de Nordiska länderna. Dessa uppfattningar tycks förebåda KFML/SKP:s undergång. Partiet gjorde sig helt irrelevant genom att uppslukas av kampen mot supermakterna och ett övergivande av klasskampen. Detta under inflytande av de kinesiska revisionisternas version av teorin om tre världar (tredje och andra världen tillsammans mot den första).

Läs dokumentet i sin helhet här.

2015-03-18 23_38_19

 

(Visited 142 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.