Staten och klasskampen

Den viktigaste egenskapen hos varje stat är att den är en våldsapparat. På inrikesplanet är det främst polisen som står för våldsutövningen men kapitalistklassen och dess politiker har även den juridiska möjligheten att sätta in militär.

Klasskampen pågår ständigt i både öppen och dold form. Den tar sig många olika uttryck och när arbetarklassen går framåt i sin kamp så är det ofta våldsapparaten som man direkt måste kämpa mot vid demonstrationer, aktioner och strejker. Statens väpnade styrkor ställer sig aldrig mot kapitalisterna som är deras uppdragsgivare. Den svenska staten och dess poliser och militärer har sedan den skapades gång på gång utövat våld mot folket. Men metoderna har varierat efter det politiska läget. Är hotet litet är behovet av hårda metoder inte lika nödvändigt som under perioder av hård klasskamp.

Kapitaliststaten har olika raffinerade metoder för att kämpa mot folket och för att tysta oss. De har lagar och regler som rättfärdigar deras handlande och som gör arbetarklassens aktioner olagliga. En strejk som som inte organiseras på ett av staten godkänt sätt kallas “vild strejk” och är förbjuden. Det är polisen som bestämmer vem som får uttrycka sina åsikter på gatorna. De som kan anses ”störande” eller de som demonstrerar utan tillstånd från staten kan vid behov låsas in och bötfällas.

Frågor:

Kan det vara rätt att bryta mot lagen? Under vilka förhållanden i så fall?

Är det troligt att militär komma att sättas in mot folket i Sverige?

(Visited 41 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.