“Initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildad

Det hölls nyligen ett möte där en “initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildades. Tanken är att gruppen skall driva på arbetet tills den “riktiga” föreningen bildas. Initiativgruppen antog ett utkast till 7 grundsatser på mötet. Initiativgruppens arbete kommer den närmsta tiden att gå ut på att förbereda ett grundandemöte där grundsatserna och kommande verksamhet skall diskuteras. Initiativgruppens hemsida är Kommunistiska Arbetarkommunen (kommak.org) och endast texter som är undertecknade av initiativgruppen skall ses som dennas uppfattning. Resten av texterna på sidan skall precis som tidigare vara i grundsatsernas anda.

1. Kommunistiska Föreningen arbetar för ett socialistiskt Sverige på vägen mot ett klasslöst kommunistiskt samhälle.
2. Kommunistiska Föreningen anser att socialismen endast kan genomföras genom en socialistisk revolution.
3. Kommunistiska Föreningen verkar för bildandet av ett kommunistiskt parti som inspireras av Marx, Lenin och Maos idéer.
4. Kommunistiska Föreningen vill bidra till att ena revolutionära krafter i Sverige.
5. Kommunistiska Föreningen menar att kommunisterna måste vara drivande folkets dagliga kamp och förena den med arbetet för den socialistiska revolutionen.
6. Kommunistiska Föreningen anser att masslinjen och enhetsfrontens metod måste tillämpas för att nå bestående framgångar.
7. Kommunistiska Föreningen utgår från den proletära internationalismen och står på de förtryckta folkens sida i kampen mot imperialismen och verkar för stöd och solidaritet med befrielserörelser och arbetarklassens kamp i alla delar av världen.

(Visited 544 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

9 thoughts on ““Initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildad

 1. Bulganov

  Om man vill allvar med att bygga ett kommunistiskt parti borde man kanske studera “SUKP(b):s historia”, stalins skrift “de ryska kommunisternas politiska taktik och strategi” och kfml(r): bok “vänd ansiktet mot arbetsplatserna”.
  Studiecirkel. Den politiska nivån måste höjas. Nu har vänsterpartiet även tagit bort Marx. De har inga studiecirklar och alla får tycka lite som de vill.

  Reply
  • Redaktionen

   Håller med om att de tre böckerna är intressanta. Särskilt “Vänd ansiktet mot arbetsplatserna”.

   Reply
  • Karelin

   Åsikter har ersatt fakta. Tyckande ersatt analys. Politiska grupper har skippat allt vad studerande heter, det räcker nu mera med att ha en åsikt. Känslor räcker som orsak.

   Ja, en ordentlig kunskapshöjning behövs. Läste i andra kommentarsfält på sidan, där det är uppenbart att personer inte vet vad de talar om. Det är synligast när marxistisk teori “diskuteras”, men framgår också i debatter om invandring och imperialism.

   Samtidigt kan man inte fastna i att läsa om hur det Sovjetiska kommunistpartiet eller Kinas för den delen byggd upp sin verksamhet och organisation. Det är inte säkert att det är sättet att göra på idag, eller i Sverige. Men för att diskutera detta krävs givetvis att man läst in sig på tidigare erfarenheter, tyvärr är det just detta de flesta vill hoppa över och istället gå direkt till diskussionen.

   Reply
   • Vättern runt

    Ja det behövs studier men det behövs också omedelbar praktik. Vi måste återställa den rubbade balansen mellan teori och praktik som någon sa.

    Reply
    • Jessie J

     Ja, och tyvärr har inte teorin utvecklats på de senaste 70 åren, så börjar ju bli dags.

     Reply
     • Peter

      Kommunisternas ideologi är inte bara MLM utan också rörelsens internationella erfarenheter i alla länder. Man kan säga att MLM är grunden men vi måste också ta till oss alla möjliga andra erfarenheter.

      Reply
 2. Jesper

  Verkligen bra, men problemet är ju lite att ni redan i punkterna slagit fast en väldigt massa saker. Vissa är oproblematiska, andra inte och några måste specificeras.

  Vilka är alla revolutionära krafter? KP, SKP, RS, SAC, SUF osv. Det betyder antagligen inte all utan bara vissa.

  Varför kämpa för dagliga behov, i ett land som Sverige fungerar inte detta. Lenin är tydlig i sin analys av detta, och den stämmer väl överens med senare tiders erfarenheter.

  Enhetsfront? Mellan vilka?

  Masslinjen. Men kom igen, det går inte att överföra Kina på Sverige, det är en jäkla skillnad om det finns ett stort parti som går ut till folket, lyssnar på dem och reser deras krav och en liten grupp i Sverige. 10 personer kan inte driva en masslinje, och det finns idag ingen “massa” att rikta sig mot.
  Fokus borde vara att bygga en lite grupp, få den att växa, försöka bredda verksamheten, växa ytterligare osv. Men detta är svårt, mycket svårare än att använda stora ord om “masslinjen”. Det är här maoister alltid går bort sig, de vill tilltala alla men når ingen.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Vi har inte en lista på revolutionära grupper och personer. Vi tror att det kommer att lösa sig efter hand genom att man t.ex. samarbetar i viktiga frågor.

   Känner du igen det här: “Fred, jord och bröd!, Ned med den provisoriska regeringen! och All makt åt sovjeterna!”. Brödet och jorden berör dagliga behov. Din uppfattning är rätt märklig. Arbete i t.ex. fackföreningar berör vanligen också främst dagliga behov. Man kan över huvud taget inte tänka sig att en rörelse kan få brett stöd av en befolkning utan att kämpa för just de dagliga behoven.

   Enhetsfronten är ett begrepp som handlar om att kunna ena så många möjlighet i olika delar och i olika skeden av kampen. En uppfattning är att man ser enhetsfronten som en klassfront, dvs. att man försöker få med sig andra klasser än proletariatet.

   Masslinjen i praktiken. Om du arbetar någonstans och jobbar fackligt så lägger du ned mycket tid på att tala med alla på arbetsplatsen. Sedan systemtatiserar du det som är viktigt för folk och bra idéer som folk har och föreslår en politik utifrån detta i den lokala fackklubben. Då vet du vad folk är beredda att kämpa för och driver på det sättet en politik som har rätt goda chanser att få brett stöd. Det handlar om att arbeta vetenskapligt, i den meningen att man gör ordentliga undersökningar och dessutom att man är ödmjuk och litar på folk. Alternativet är att driva en politik utifrån vad man själv tycker är bra eller försöka gissa vad folk tycker. Det handlar alltså inte om att “tilltala alla” utan om att vara arbetarklassens röst på riktigt.

   “In all the practical work of our Party, all correct leadership is necessarily “from the masses, to the masses”. This means: take the ideas of the masses (scattered and unsystematic ideas) and concentrate them (through study turn them into concentrated and systematic ideas), then go to the masses and propagate and explain these ideas until the masses embrace them as their own, hold fast to them and translate them into action, and test the correctness of these ideas in such action. Then once again concentrate ideas from the masses and once again go to the masses so that the ideas are persevered in and carried through. And so on, over and over again in an endless spiral, with the ideas becoming more correct, more vital and richer each time. Such is the Marxist theory of knowledge.” “Some Questions Concerning Methods of Leadership” (June 1, 1943), Selected Works, Vol. III, p. 120.
   https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch11.htm

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.