11 mars: Aktionsgrupp mot miljöhotet bildas i Akalla

Den 29:e mars hålls en manifestation vid Förbifartens planerade tunnelmynning. Bilden ovan kommer från en miljöprotest i Australien.

Stoppa Förbifartens miljödiskriminering

Måndagen stormöte om Förbifarten i Akalla By samlade ett 80-tal mycket kampvilliga deltagare. Vi publicerar här det uttalande/upprop som antogs. Föreningar och nätverk som stöder uppropet kan ansluta sig till det. 

Detta händer nu:

  • 11 mars ska en aktionsgrupp bildas. Akalla bys cafeteria 18.00.
  • Söndag den 29 mars. Stor manifestation vid Förbifartens planerade tunnelmynning.

Norra Järva Stadsdelsråd genomför också andra viktiga möten under våren:

  • Järva Cafémötet som handlar om vilka satsningar som behövs på Husbys och Järvas unga. Husby träff måndag 2 mars 18.00
  • Måndag 7 april, tredje Järva Cafémötet i Husby träff, preliminärt om Järvafältets framtid.
  • Lördag 23 maj, En dag för Husby och Järva (två år efter kravallerna) i och utanför Husby träff.

Järvafältet (Järva) består av stadsdelarna Rinkeby, Tensta och Hjulsta, (Södra Järva) samt Akalla, Husby och Kista (Norra Järva) Alla ligger i Stockholms stad.


 

 Uttalande från stormötet den 23 februari:

Aktion Rädda Järva: Stoppa Förbifartens miljödiskriminering och landstingets planerade höjning av SL-kortet!

Stormötet i Akalla by den 23 februari konstaterar en växande oro för konsekvenserna av Förbifart Stockholm för både den lokala och globala miljön och för kollektivtrafiken, samt för såväl landstingets som vår egen ekonomi. Att ledningen för Stockholms läns landsting redan nu vill dra i nödbromsen genom att höja SL-kortet, glesa ut busstrafik och dra ned på kollektivtrafikens utbyggnad är ett sabotage mot miljön, och slår allra hårdast mot kvinnor, unga och alla med låga inkomster. Detta borde idag få alla varningslampor att blinka inför bygget av världens i särklass mest kolossala motorvägstunnel.

Mötet kräver:
1. Att Förbifarten, om den trots alla invändningar byggs, ska dras i tunnel eller överdäckas även vid Akalla och Hjulsta. Vi kräver att den starka oro för buller och luftföroreningar som finns i närmast berörda miljonprogramsområden ska respekteras. Att inte åtgärda detta medan samma motorväg dras i tunnel under mer välbeställda områden vore ett utslag av oacceptabel miljödiskriminering.

2. Att SL på inga villkor ska tillåtas höja priset för SL-kortet, glesa ut busstrafiken och dra in på planerad utbyggnad av kollektivtrafiken. Förbifarten får inte tränga ut kollektivtrafiken och dess resenärer. Intäkterna från Trängselskatten ska precis som det utlovades på den vinnande valsedeln i Stockholms kommuns folkomröstning 2006 finansiera utbyggd kollektivtrafik och vägar, i den ordningen.

3. Att regering och riksdag förklarar hur Förbifarten om den byggs inte ska äventyra målet om noll i nettoutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser redan till år 2050. Detta är särskilt viktigt som FN:s klimatpanel inför årets stora klimattoppmöte i Paris har inskärpt att världen är på väg mot katastrofala konsekvenser utan en mycket snar och dramatisk minskning av utsläppen.

Vi inbjuder därför till nya gemensamma protester och räknar med en mycket stark opinion för dessa självklara krav på rättvisa, god miljö och utbyggd kollektivtrafik.

Enhälligt antaget av stormötet i Akalla by den 23 februari, arrangerat av grannskapsföreningen Trevliga Porkala och Norra Järva Stadsdelsråd.

(Visited 200 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.